You are here

Integration

Indsatsen er samlet i én central enhed med kompetencer inden for både skole-, børne-, sundheds-, økonomi- og arbejdsmarkedsområdet.

De omkring 25 medarbejdere skaber et mere sammenhængende forløb for de nye borgere, ligesom det giver en mere gnidningsfri sagsbehandling internt.

Integrationsafdelingen ligger ved Bavnehøj Skole, Skovvangsvej 20 i Hadsten.


Integrationsafdelingens opgaver
 

Integrationsafdelingens opgaver spænder vidt, for de:

  • Sørger for at koordinere modtagelsen af flygtninge i samarbejde med de asylcentrene, som flygtningene kommer fra
  • Laver integrationskontrakter for alle nyankomne flygtninge og iværksætter sundhedsscreeninger 
  • Sørger for, at flygtningene har et sted at bo - og at boligerne indeholder det mest nødvendige inventar
  • Sørger for familieindsatsen, hvor integrationskonsulenten blandt andet har fokus på at lære familierne om danske traditioner, forventninger, opdragelse, kost, motion, fritidsliv, m.m.
  • Sørger for den beskæftigelsesrettede indsats over for flygtninge og familiesammenførte - det vil sige danskundervisning, virksomhedspraktik m.v.

Kontakt

Marit Risdahl, Afdelingsleder for Integration
Tlf. 89 64 42 69

 

 

 

 

Senest opdateret

22.08.2019
kmaj