You are here

Praktiske oplysninger

Få svar på nogle af de spørgsmål, du kan have, når dit barn skal i dagpleje.

Her kan du læse mere om vores åbningstider, hvad gør vi på lukkedage, hvad du skal have med eller hvordan foregår det med betalingen. Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Praktiske oplysninger

 • Alternativ pasning - lukkedage

  Vores dagplejere har som alle andre ret til ferie efter ferielovens regler. Ifølge dagplejernes overenskomst har hver dagplejer herudover ret til seks afspadseringsdage om året samt to ekstra for fire årlige obligatoriske personalemøder. Altså i alt otte afspadseringsdage.

  Når dagplejeren holder ferie eller har afspadsering, får børnene tilbudt plads i gæstedagpleje hos en anden dagplejer.
   

  Dagplejen tilbyder ikke pasning:

  • Weekender
  • Helligdage
  • Den 24. december
  • Grundlovsdag 5. juni

  Dage med alternativ pasning.

  • Dagene mellem jul og nytår
   (inkl. 31. december - her tilbydes alternativ pasning)
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag (her tilbydes alternativ pasning)
  • Uge 29 + 30 + 31  sommerferiepasning
 • Betaling af dagplejeplads

  Betaling for pasning i dagplejen opkræves månedsvis og forud.

  I løbet af et år betales for 11 måneder, da juli måned er betalingsfri. Er du forældre til mere end et barn i det kommunale pasningssystem, får du søskenderabat for det ældste barn.

  Du kan finde priserne for en institutionsplads i kommunens samlede oversigt over takster.

 • Åbningstider

  I Dagplejen Favrskov kan vi passe dit barn på hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl. 17.15 efter nærmere aftale.

  Hver enkelt dagplejer har en skemalagt arbejdsuge på 48 timer fordelt på ugens fem dage.

 • Ændring i arbejdssted/bopæl

  Har du ændringer i dine kontaktoplysninger  - det kunne være skift af arbejdsplads eller bopæl - skal du hurtigst muligt meddele det til Dagplejekontoret.
  Det gælder både adresse, telefonnummer og eventuelt e-mail adresse. I forbindelse med bl.a. sygdom er det vigtigt, hurtigt at kunne få fat i det enkelte barns forældre.

 • Forsikring

  Vi anbefaler, at du som forælder tegner en privat ulykkesforsikring, der indeholder en børneulykkesforsikring.

 • Medbring hjemmefra

  Dit barn skal i dagpleje selv have nogle af de ting med hjemmefra, som det skal bruge i løbet af en dag.

   Det gælder:

  • Barnevogn til middagssøvn (bemærk at combivogne ikke er godkendt som sovevogn)
  • DVN-godkendt sele og fluenet til barnevogn
  • Af arbejdsmiljømæssige grunde kan dit barns dagplejer ikke tilbyde dagligt at af- og påmontere voksi-poser
  • Dyne, pude, lagen, sovetøj til udendørs brug samt evt. sovedyr
  • Bleer
  • Skiftetøj – undertøj, ude- og indetøj
  • Hjemmesko
  • Hagesmæk
  • Salver og cremer (også solcreme)
  • Evt. sutter

  For at forhindre at dit barn kan komme til at sidde fast farlige steder opfordrer vi desuden til, at du  fjerner alle snore i dit barns hætter, jakker, flyverdragt e.lign. og erstatter dem med eventuelt velcrobånd og knapper.

 • Sygdom og andet fravær

  Dagplejen Favrskov Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitsomme børnesygdomme :

  Syge børn må ikke afleveres i dagplejen. Bliver dit barn sygt i løbet af dagen hos sin dagplejer, bliver du som forælder kontaktet og bedt om at hente dit barn.

  Dit barn må komme i dagpleje igen, når det ikke smitter, er rask og kan deltage i de daglige aktiviteter, så som gå-ture og ophold på legepladsen, sammen med de andre børn.

  Du skal informere din dagplejer, hvis dit barn ikke kommer. Det gælder både ved fravær, der skyldes sygdom, men også ved ferier eller fridage.

 • Gæstedagpleje

  Hvad sker der, hvis mit barns dagplejer bliver syg eller skal holde fri?

  Når dit barns dagplejer er syg eller skal holde fri, bliver dit barn tilbudt gæstedagpleje.

  Der findes to gæstedagplejeordninger i Favrskov Kommune. Der bliver altid arbejdet målrettet på, at dit barn kommer i gæstedagpleje samme sted.

  De 2 ordninger er:

  Gæstedagpleje

  En gæstedagplejer har ikke faste børn indskrevet. Derfor vil gæstedagplejeren kunne modtage hele børnegruppen fra en dagplejer. Børnene er rigtig glade for at kunne komme i gæstedagpleje sammen med deres små venner fra den faste dagplejer. Gæstedagplejeren kommer også i legestuen og sørger for at gøre sig meget synlig, især over for nye børn og forældre, så alle bliver trygge ved gæstedagplejeren.

  Blive passet hos en anden dagplejer, oftest som 5. barn

  Din dagplejer fortæller dig om alt planlagt fravær, eksempelvis ferie, så snart din dagplejer kender datoerne.

  Ved akut sygdom, bliver du ringet op tidligt om morgenen, kort tid efter kl. 6.00.

  Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt bliver orienteret om, at din dagplejer er fraværende, så du kan give besked om, om du ønsker gæstedagpleje og dermed give kontoret mulighed for at finde den mest optimale gæstedagplejeplads til dit barn. Derfor er det vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig tidligt om morgenen. 

 • Legestue og samlinger

  Legestue er et fælles arrangement, hvor børn og dagplejere fra området mødes, hygger sig og laver forskellige aktiviteter sammen.

  Formålet med legestue er:

  • at børn og dagplejere opbygger et forhold til hinanden på kryds og tværs
  • at børnene får sociale kompetencer og lærer at færdes i større grupper og sammenhænge
  • at dagplejerne får mulighed for vigtigt kollegialt samvær og sparring.

  Legestue kan også ses som en forberedelse for børnene til gæstedagpleje. De lærer andre børn og dagplejere at kende, hvor de eventuelt skal passes i egen dagplejers fravær.

  I legestuen er dagplejerne fælles om planlægning af legestuens forløb og indhold. Ved lejlighed kan en dagplejepædagog deltage, men er ikke ansvarlige for planlægning og drift.

  I legestue- og samlingsgrupper deltager maximalt 4-5 voksne med børnegruppe.

  Vi opfodrer alle dagplejere og børn til at deltage i legestue.

 • Kørsel med dagplejebørn

  Transport af børn i dagpleje i motoriserede køretøjer skal normalt foregå med offentlige transportmidler under betryggende opsyn og med forældrenes accept.

  Der er mulighed for at give tilladelse til, at barnet må transporteres i privat bil, hvis barnet er fastspændt efter færdselslovens regler.

 • Tavshedspligt

  Som dagplejer får man et nært kendskab til sine dagplejebørn og deres familiers forhold. Derfor er alle dagplejere omfattet af tavshedspligt.

  Tavshedspligten betyder, at din dagplejer  ikke må videregive personfølsomme oplysninger til hverken familie, venner, andre forældre, kollegaer eller andre udenforstående. Den eneste, din dagplejer må diskutere disse personfølsomme oplysninger med, er dagplejepædagogen, der også er omfattet tavshedspligt.

  Din dagplejer er altid underlagt den skærpede underretningspligt.

  Konkrete oplysninger, der er nødvendige for at kunne passe et barn, f.eks. et gæstebarn, må gerne gives videre til gæstedagplejeren. Oplysninger om forældrene må ikke videregives.

  Tavshedspligten ophører ikke ved dagplejerens fratræden.

  Som forælder er man ikke i juridisk forstand omfattet af tavshedspligt. Men det tilskyndes i høj grad til, at forældre og brugere i dagplejen er bevidste om en moralsk tavshedspligt, når det gælder viden om andre opnået i den daglige gang i dagplejen.

Kontakt

Dagplejen Favrskov - Vest
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 33 06
Dagplejen Favrskov - Øst
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 33 25

Senest opdateret

15.08.2019
mste