You are here

Skole

Undervisning i kommunens folkeskoler er gratis. Der er mulighed for undervisning fra børnehaveklasse og op til 10. klasse.

I Favrskov Kommune er der desuden supplerende undervisningstilbud, som omfatter erhvervsklasse, specialklasse og modtageklasser. Disse foregår på folkeskolerne. 

Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og ledelse. Skolebestyrelsen har tilsyn med skolen, fastsætter principper for den enkelte skole og godkender skolens budget inden for de rammer, som Favrskov Byråd har besluttet.

Til hver folkeskole er der tilknyttet en skolefritidsordning (SFO). Her har børn fra 0. – 3. klasse ret til at blive optaget. Desuden er der klubtilbud for 4.-6. klasse.

Mere om skolerne

 • Ferieplan

 • Frit skolevalg

  Du kan ønske, at dit barn kommer på en anden skole end distriktsskolen. Det kan være en skole i eller uden for Favrskov Kommune.  Du vil under alle omstændigheder modtage et brev fra distriktsskolen, når dit barn skal starte i skole.
   
  Hvis du ønsker en anden skole i kommunen end distriktsskolen, skal du skrive det i forbindelse med indskrivningen. Inden 1. januar får du svar fra Børne- og skoleforvaltningen, om barnet er optaget på den ønskede skole. Barnet er til hver en tid sikret plads på distriktsskolen.
   
  Hvis du ønsker en skole uden for kommunen, skal du selv rette henvendelse til den pågældende skole, for at høre om der er plads.
   
  I alle tilfælde, hvor du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for barnets transport til og fra skole. Du skal selv betale for f.eks. et buskort. 

 • Overbygningsskoler

 • Skoledistrikter for 10. klasserne

  Hadsten Skoles 10. klassedistrikt omfatter følgende skolers distrikter:

  • Bavnehøjskolen
  • Hadbjerg Skole
  • Hadsten Skole
  • Lilleåskolen
  • Østervangskolen
  • Korsholm Skole
  • Haldum-Hinnerup Skolen
  • Rønbækskolen
  • Præstemarkskolen

  Skovvangskolens 10. klassedistrikt omfatter følgende skolers distrikter:

  • Skovvangskolen
  • Søndervangskolen
  • Tungelundskolen
  • Ulstrup Skole

  Det vil sige, at hvis en elev er bosat i f.eks. Haldum-Hinnerup Skolens distrikt, hører eleven til Hadsten Skoles 10. klassedistrikt. Eleven er dermed garanteret optagelse i 10. klasse på Hadsten Skole og transport efter gældende regler.

   

  Skoledistriktet for 10. klassen TEKNIK10 omfatter alle skoler i Favrskov Kommune.

 • Skoledistrikter

  Her kan du se Favrskov Kommunes oversigt over adresser og distriktsskoler.

  Oversigten indeholder informationer om overbygningsskoler for skoler der slutter efter 6., 7. og 9. klasse.
   

   

  Du kan også se skoledistrikterne på vores webkort: Skoledistrikter.

  Vær særligt opmærksom på, at der er vejnavne, som har flere forskellige postnumre.
  Du har mulighed for at fremsøge en adresse hurtigt ved at bruge søgefeltet.
   
  Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Børn og Skole på mail: boernogskole@favrskov.dk.

 • Kvalitet i folkeskolerne

 • Skolestyrelsesvedtægt

  Her kan du læse Skolestyrelsesvedtægten. Den indeholder nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen.

  Vedtægten med bilag indeholder bl.a. bestemmelser om:


  - Opgavefordeling mellem byråd, skolebestyrelse og skoleleder
  - Skolebestyrelsens sammensætning
  - Mål og arbejdsform
  - Skolestruktur
  - Elevråd mv.

 • Indskrivning

  Som hovedregel skal et barn starte i skole i det kalenderår, barnet fylder seks år. I får brev fra distriktsskolen, når tiden er inde. Brevet indeholder detaljerede oplysninger om skolestart og hvordan du indskriver dit barn digitalt.

   

  På Præstemarkskolen er der "rullende indskoling". Der gælder andre regler ved "rullende indskoling". Kontakt venligst skolen for nærmere oplysninger.

   

  Der er mulighed for, at et barn kan begynde i skole et år tidligere. Det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder fem år, hvis barnet fylder fem år, inden 1. oktober. Barnet kan indskrives, hvis det formodes at være tilstrækkeligt modent til at kunne følge undervisningen. Vær opmærksom på annoncering i Favrskov-posten vedrørende indskrivning til skolestart eller henvend jer direkte til distriktsskolen.

  Samtykkeerklæring ved skolestart

 • Skolebestyrelser

  Hvis du gerne vil påvirke dit barns skole, er det en mulighed at blive medlem af Skolebestyrelsen.
  Byrådet beslutter økonomi og rammer. Skolelederen og lærerne får i det daglige skolen til at fungere.
    
  Det er eksempelvis skolebestyrelserne, der bestemmer:
  - hvordan skolens økonomiske midler skal bruges.
  - hvad der skal i fokus nu og her.
  - principper for, hvordan tingene skal foregå.
  - skolens værdier og ordensreglerne.
   
  Her kan du læse hele Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

 • Kørsel, hvis eleven er kommet til skade

  Hvis en elev er uheldig, fx brækker benet eller på anden vis er ude at stand til at komme i skole på egen hånd, giver kommunen befordring i form af kørselsgodtgørelse til forældrene - eller taxa. Ordningen gælder for elever, der går i folkeskole eller tager en ungdomsuddannelse, uanset skolens beliggenhed. Man skal have bopæl i Favrskov Kommune, da det er bopælskommunen, der skal betale for transporten. Ordningen gælder ikke elever på privatskole, uanset bopæl. Kontakt privatskolen for nærmere oplysninger.
   

  Bestilling af taxa sker i samarbejde med folkeskolen. Hvis man har mulighed for at klare befordringen i egen bil, kan dette ske efter aftale med Børn og Skole, kontakt:

  Gitte B. Hvornum, 89 64 31 12 (direkte nummer).

   

  Hvis den unge går på en ungdomsuddannelse, skal Gitte B. Hvornum kontaktes, så der kan laves en bevilling. Der skal bruges en lægeattest fra skadestue eller sygehus, som bekræfter behovet, herunder en start- og slutdato. Det er den unges/forældrenes ansvar at få en aftale med et taxaselskab. Der er også mulighed for befordring i egen bil. Lægeattesten sendes til:

  Favrskov Kommune
  Børn og Skole, 
  att. Gitte B. Hvornum
  Skovvej 20
  8382 Hinnerup   

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Ungdommens Uddannelsesvejledning er en del af Jobcenter Favrskov.

  Du kan læse om Ungdommens Uddannelsesvejledning på www.uu-favrskov.dk

  Her kan du blandt andet læse om skolevejledningen på kommunens skoler, brobygning og ungdomsuddannelser.

 • Friskoler i Favrskov Kommune

  Friskoler er private skoler, hvor skolen giver undervisning ud fra særlige religiøse, traditionelle eller pædagogiske principper. Der er egenbetaling.
   

  Herunder kan du finde kontaktoplysninger om friskoler i Favrskov Kommune.
   

  Friskolen i Hinnerup
  Damsbrovej 11, Norring
  8382 Hinnerup
  Leder: Kim Pedersen
  Telefon: 86 91 13 01
   

  Regnbueskolen
  Vadstedvej 101
  8450 Hammel
  Leder: Flemming G. Sørensen
  Telefon: 86 96 51 11
   

  Frijsendal Friskole
  Skolevangsvej 12
  8450 Hammel
  Leder: Niklas Gjerulff Hansen
  Telefon: 86 96 16 96
   

  Voldumegnens Friskole
  Voldum-Rud Vej 40, Voldum
  8370  Hadsten
  Leder: Per Madsen
  Telefon  60 60 94 56
  kontakt@voldumegnensfriskole.dk
   

  Friskolen Vellev
  Bestyrelsesformand Kim Hammershøj
  Mobil: 22 54 73 63
  Tlf: 36 46 81 52
  kvh@friskolen-vellev.dk

 • Modersmålsundervisning

 • Specialundervisning

 • Ungdomsskolen

Kontakt

Børn og Skole
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

05.10.2017
heri