You are here

Underretning

Har du mistanke om, at et barn ikke trives? Er du bekymret for et barn og dets familie? Underret kommunen, så barnet kan få hjælp

Er du bekymret for et barn eller en ung i Favrskov Kommune, skal du underrette os. Din underretning kan være med til at sikre, at barnet og familien får tilbudt hjælp. Du skal sende din underretning på linket i en af de røde bokse nedenfor. Du kan vælge at gøre det som fagperson eller som privat person. Du kan vælge at være anonym.

Når du underretter, skal du gerne være så konkret som muligt: hvad har du set og hørt?

Du skal være opmærksom på, hvis du oplyser dit navn, adresse, mail-adresse eller lignende i din underretning, vil denne oplysning kunne blive tilgængelig for sagens parter. Sagens parter er typisk barnets forældre.

Du kan læse om underretningspligten på Ankestyrelsens hjemmeside.
 

Flere oplysninger

 • Sådan behandler vi din underretning

  Når vi modtager din underretning, kontakter vi barnets forældre.
   

  Måske tilbyder vi familien råd og vejledning og afslutter sagen derefter. Andre gange må vi undersøge barnets forhold nærmere. Det vil være en børnefaglig undersøgelse.
   

  Som underretter vil du kun meget sjældent blive involveret i det videre forløb. Du kan heller ikke kræve at få oplyst hvilke initiativer, der sættes i gang i forhold til barnet eller familien.
   

  Du er ikke part i sagen, men vil modtage en kvittering for underretningen inden for seks arbejdsdage.

Kontakt

Socialrådgiverne i Børn og Familie
tlf. 89 64 34 27 eller 89 64 34 06

Alle dage mellem kl. 9 - 10.   
 
I akutte tilfælde inden for kontortid
tlf. 26 71 15 64.    

Aften, nat, weekend
kontakt Østjyllands Politi
tlf. 87 31 14 48 eller 114

Senest opdateret

11.02.2021
vdgh