You are here

Find lokaler

Overvejer du at arrangere strikke- eller spilleaftner, at etablere en gruppe for nybagte forældre eller måske en litteraturkreds?

Eller har du stiftet en forening og mangler et sted at mødes?

Så har du forskellige muligheder for at låne et lokale - og som hovedregel er det gratis.

Kulturhusene Sløjfen, InSide og Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Lokaler i kulturhusene kan lånes af alle borgere - også selv om du ikke har stiftet en forening.

Dog må lokalerne kun bruges til ikke-kommercielle formål, og derudover må de ikke må være af privat karakter.

Vil du booke et lokale i et af vores kulturhuse, kan du se i vores Webbook-kalender, hvornår lokalerne er ledige. Tryk "Log in" og vælg derefter det relevante hus under ’Grupper’. 

Du kan vælge at sende en forespørgsel ved at klikke på "Book" i kalenderen, men du kan også kontakte bibliotekerne pr. mail eller telefon:

Som udgangspunkt må I ikke selv medbringe forplejning til jeres arrangementer, da det skal leveres af caféerne i de lokale huse eller af den leverandør, der er knyttet til huset. Få detaljerne om mulig forplejning på plads, når du booker.


Lån af lokaler, gymnastiksale, idræts- og svømmehaller

Vil du låne et lokale på en af vores skoler, en sal eller en hal, skal du være del af en folkeoplysende forening. Som hovedregel låner vi nemlig kun lokaler ud til foreninger.

Men hvad er en folkeoplysende forening?

En folkeoplysende forening skal:

 • have et formål, der fremgår af vedtægterne og skal tilbyde folkeoplysning efter lovens bestemmelser
 • have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • i udgangspunktet være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • være beliggende i Favrskov Kommune og have en almennyttig og kontinuerlig virksomhed (faste planlagte aktiviteter, der løber over hele året)
 • ikke drives i kommercielt øjemed


Læs mere om, hvordan du stifter en forening her.

Vil du gerne booke et lokale, skal du kontakte de lokale institutioner. Du finde kontaktinformationerne i boksen nedenfor.

Læs mere om mulighederne for lokaleudlån her

Information om udlån af lokaler

 • Sæsonudlån: Kommunale haller og gymnastiksale

  Under kommunale haller medregner vi også skolernes gymnastiksale, Hinnerup Friskoles hal og Favrskov Gymnasiums hal.

  For at søge om at få lov at låne en hal, skal du udfylde ansøgningsskemaet ved af følge dette link.

  I ansøgningen skal du beskrive:

  • Aktiviteten
  • Forventet deltagerantal
  • Ønsker til ugedag
  • Periode og klokkeslæt
  • Deltagernes aldersgruppe under "bemærkninger"

  De folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune har også modtaget ansøgningsskemaet på mail. Du udfylder skemaet på din pc og sender den til hal- og idrætskoordinator Anders Nordborg Helledi på mail: ahel@favrskov.dk

  Skal din forening booke timer til flere forskellige haller, skal der udfyldes et skema for hver enkelt. Timer til planlagte stævner m.v. skal du søge samtidig med de faste tider.

 • Sæsonudlån: Selvejende haller og svømmehaller

  Ønsker din forening at benytte selvejende haller og svømmehaller, skal du sende ansøgningen direkte til den pågældende hal.


  De selvejende idræts- og svømmehaller er: 

  • Hinnerupbadet 
  • Laurbjerghallen
  • Tungelund Aktivitetscenter
  • Voldumhallen
  • Ulstruphallerne
  • ​Søften Kultur- og idrætscenter
  • Hammel Idrætscenter

  Find ansøgningsskemaet her - og det skal beskrive:

  • Aktiviteten
  • Forventet deltagerantal
  • Ønsker til ugedag
  • Periode og klokkeslæt
  • Deltagernes aldersgruppe under "bemærkninger"


  Du udfylder skemaet på din pc og sendes direkte til den enkelte hal. Find de relevante kontaktoplysninger under idrætshaller og svømmehaller på denne hjemmeside.


  Ønsker din forening at bruge flere haller, skal du udfylde et ansøgningsskema for hver enkelt. Timer til planlagte stævner skal du søge samtidig med de faste tider.

 • Sæsonudlån: Timer i skolernes lokaler

  Foreninger kan søge om at få timer i skolernes lokaler. Det indebærer dog ikke skolernes gymnastik- og idrætssale, der fordeles af Teknik og Kultur. Det gælder også for festsalen på Hadsten Skole.

  Ansøgningsskemaet kan findes her og skal indeholde:

  • Aktiviteten
  • Forventet deltagerantal
  • Ønsker til ugedag
  • Periode og klokkeslæt
  • Lokaleønske

  Du får svar inden skolerne går på sommerferie, hvis du har ansøgt om lokaler uden for skoletiden (15-22).

  Ansøgninger inden for skoletiden kan først få svar ultimo august.

  Du kan udfylde ansøgningsskemaet på din pc - ansøgningen sendes direkte til den pågældende skole.

  Kontaktoplysninger på skoler kan du finde her: Kontaktoplysninger på folkeskoler

 • Enkeltstående udlån

  Det er muligt at låne idræts- og svømmehaller, gymnastiksale og skolernes lokaler på enkeltstående dage til afvikling af weekendtræning, stævner m.v..

  For bookning af kommunale haller kan du benytte halbookingsystemet.

  De selvejende haller har individuelle bookingløsninger. Under haller kan du finde kontaktoplysninger til de selvejende haller og links til deres hjemmesider, hvor der er nærmere information om booking.

  For booking af skolernes lokaler skal du kontakte skolerne direkte. Her kan du finde deres kontaktoplysninger.

Senest opdateret

21.03.2018
tjoh