You are here

Adresseforespørgsel

Her kan du få oplyst en adresse på en person i Danmark

Du kan få oplysninger om en persons nuværende eller seneste adresse ved at lave en adresseforespørgsel.

Personoplysninger og mere om adresseforespørgsel

 • Behandling af personoplysninger

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du foretager ændringer i fx din adresse, navne-, civilstands-, lægevalgsoplysninger m.v.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen skal registrere oplysninger i CPR (Det Centrale Personregister). Herudover håndteres bestilling af nyt sundhedskort, lægevalg og –skift, og vi vil i visse tilfælde være forpligtet til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder eller private virksomheder.
   

  Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.
   

  Hjemlen til at behandle oplysninger findes i CPR-loven, jf. lovbekendtgørelse om Det Centrale Personregister, lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, som ændret ved L 2018-05-23 nr. 503 (ændringer som følge af ikrafttræden af forordning om databeskyttelse) samt sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med tilhørende forskrifter.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.
   

  For indsigt i oplysninger fra CPR skal du benytte den digitale selvbetjeningsløsning, som du kan finde på Borger.dk, søg under registerindsigt.
   

  Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 89 64 60 95.


  Læs mere om databeskyttelse ved at klikke på linket.
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5                                                          
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

 • Hvilke oplysninger er nødvendige?

  Du skal kende ét følgende forhold om personen:

  • Nuværende eller tidligere navn og CPR-nummer
  • Nuværende eller tidligere navn og fødselsdato
  • Nuværende eller tidligere navn og nuværende eller tidligere adresse

  Der kan dog være undtagelser for, om du har mulighed for at modtage en adresseoplysning eller som kræver en egentlig sagsbehandling inden adresseoplysningen sendes til dig:

  • Hvis personen har hemmelig adresse
  • Ved økonomisk fordring på personen
  • Hvis flere personer passer på en tidligere adresse/fødselsdag
  • Hvis en adresse har været beboet før 1972
  • Eller hvis søgekriterier er for upræcise

  I den forbindelse er det praktisk for både dig og kommunen, at du ved anvendelse af selvbetjeningsløsningen har afgivet dine kontaktinformationer i form af telefonnummer og eventuel mailadresse. 

 • Hvad koster en adresseforespørgsel?

  En adresseforespørgsel koster 75 kr. (2019), uanset om personens adresse kan oplyses eller ej. Du skal være opmærksom på, at du betaler pr. forespørgsel, uanset resultatet af forespørgslen. Du kan betale med dankort eller internationale betalingskort. Vær opmærksom på, at din ansøgning først er gennemført, når du har modtaget en kvittering.

   

 • Kan man modtage advis, hvis der kommer nye oplysninger?

  Hvis din adresseforespørgsel resulterer i, at personen du søger oplysninger på ikke er tilmeldt en kendt adresse, vil du modtage Digital Post, når der er nye oplysninger om personens adresse. Du kan også vælge at modtage SMS-advisering.
  Hvis den person du søger oplysninger om er afgået ved døden, vil dette blive oplyst ved forespørgslen.

 • Økonomisk fordring

  Sker adresseforespørgslen på baggrund af en økonomisk fordring, skal du vedhæfte dokumentation for det økonomiske krav.

 • Arkivalier fra Rigsarkivet

  borger.dk kan du finde arkivalier om fx navngivning, kirkebøger, folketællinger m.v.

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

05.03.2019
akl