You are here

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Opstår der uenighed imellem lejere og udlejere i almene boliger, har begge parter mulighed for at bede Beboerklagenævnet om at træffe en afgørelse.

Det koster 147,00 kr. i 2021 (147 kr. i 2020) i gebyr at få en sag behandlet i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

Du kan indsende en klage til Beboerklagenævnet med Digital Post via linket nedenfor.
 
Alternativt kan du sende skriftligt til:
 
Favrskov Kommune
Beboerklagenævnet
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Mere om Beboerklagenævnet

 • Hvad er en almen bolig?

  De almene boliger er typisk samlet i afdelinger af boligforeninger. Ofte benyttes udtrykket almennyttig bolig.

  Almenboligloven beskriver tre typer af almene boliger:

  • Almene familieboliger

  • Almene ungdomsboliger

  • Almene ældreboliger

  Der kan både være tale om lejligheder, rækkehuse, hus m.v.

   

 • Hvilke sager behandler Beboerklagenævnet?

  Nævnet behandler for eksempel sager om: 

  • huslejens størrelse
  • forhøjelser af lejen
  • opgørelse af en boligs stand ved indflytning og fraflytning
  • regler for vedligeholdelse og istandsættelse
  • tilbagebetaling af depositum
  • betaling af varme, vand og lignende
  • husordensovertrædelser
 • Hvem behandler min klage?

  Et beboerklagenævn skal bestå af en formand og to andre medlemmer.
   
  I Favrskov Kommune består Beboerklagenævnet af:
  • Bent Pedersen, formand
  • Marianne Brammer, udlejerrepræsentant
  • Preben Meineche, lejerrepræsentant
   
 • Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

  Fra du indsender klagen, har den anden part 14 dage til at komme med bemærkninger til sagen. Derfor kan du regne med en sagsbehandlingstid på 4-6 uger.

 • Hvad er relevant dokumentation?

  Du skal altid vedhæfte en kopi af lejekontrakten.

  Derudover kan den relevante dokumentation, varierer fra sag til sag. Drejer klagen sig for eksempel om fraflytning, skal du vedhæfte en fraflytningsopgørelse osv.

  Eksempler på relevant dokumentation:

  • Forbrugsregnskab
  • Fraflytningsopgørelse
  • Vand- og varmeopgørelse
  • Billeddokumentation
 • Hvad er forskellen på Huslejenævnet og Beboerklagenævnet?

  Beboerklagenævnet håndterer sager i almene boliger, som typisk er samlet i en boligforening eller lignende.

  Huslejenævnet håndterer sager der opstår i private udlejningsboliger.

Kontakt

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

07.08.2021
anoh