You are here

Bopælsattest

Bestil en bopælsattest til dokumentation for din bopæl.

Hvis du har brug for at dokumentere, at du har været registreret på din nuværende eller tidligere adresser i en bestemt periode, kan du anmode om en bopælsattest. 

Personoplysninger og mere om bopælsattest

 • Behandling af personoplysninger

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du foretager ændringer i fx din adresse, navne-, civilstands-, lægevalgsoplysninger mv.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen skal registrere oplysninger i CPR (Det Centrale Personregister). Herudover håndteres bestilling af nyt sundhedskort, lægevalg og –skift, og vi vil i visse tilfælde være forpligtet til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder eller private virksomheder.
   

  Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.
   

  Hjemlen til at behandle oplysninger findes i CPR-loven, jf. lovbekendtgørelse om Det Centrale Personregister, lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, som ændret ved L 2018-05-23 nr. 503 (ændringer som følge af ikrafttræden af forordning om databeskyttelse) samt sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med tilhørende forskrifter.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.
   

  For indsigt i oplysninger fra CPR skal du benytte den digitale selvbetjeningsløsning, som du kan finde på Borger.dk, søg under registerindsigt.
   

  Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 89 64 60 95.


  Læs mere om databeskyttelse ved at klikke på linket.
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5                                                          
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

 • Hvad koster en bopælsattest?

  En bopælsattest koster 75 kr. (2019). Du kan betale med dankort eller internationale betalingskort i selvbetjeningsløsningen.

 • Hvordan modtager jeg bopælsattesten?

  Når du har gennemført betalingen og modtaget en kvittering, bliver bopælsattesten sendt med Digital Post.

  Hvis du er fritaget for Digital Post, bliver attesten sendt til din postadresse.

 • Kan man bestille en bopælsattest via en fuldmagt?

  Ja, du har mulighed for at afgive en fuldmagt direkte i selvbetjeningsløsningen, hvis du ønsker at en anden person skal have udleveret bopælsattesten på dine vegne.

   

  Hvis du bestiller en bopælsattest på en anden persons vegne, kan du ikke benytte selvbetjeningsløsningen. Det kræver, at du har en skriftlig fuldmagt fra den person, som bopælsattesten vedrører. En skriftlig anmodning og fuldmagten skal derfor sendes eller afleveres til Borgerservicecentret i Hinnerup.

 • Bopælsattest før 1. januar 1971

  Skal du bruge en bopælsattest fra perioden før 1. januar 1971, skal du henvende dig til din daværende bopælskommune.

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

05.03.2019
akl