You are here

Bygge- og anlægsaffald

Du skal bruge Byg og Miljø-portalen til anmeldelse af byggeaffald og PCB-screening.

Private og professionelle bygherrer skal foretage en identifikation af PCB i bygninger og anlæg.

Herudover skal de evt. foretage en kortlægning og en anmeldelse af byggeaffald ved nedrivninger eller renovering af ejendomme.

Du kan læse mere om PCB på pcb-guiden.dk 

Skemaer til identifikation af PCB og skemaer til anmeldelse af byggeaffald kan findes i selvbetjeningsboksen - Byg og Miljø: ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald”.

Skemaet skal indsendes senest to uger før byggearbejdet starter.

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.


Erhvervsaffald

Du kan blandt andet læse mere om farligt affald og erhvervsaffald på Favrskov Forsynings hjemmeside.

Senest opdateret

23.09.2020
anoh