You are here

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private boliger.

Opstår der uenighed imellem lejere og udlejere i private boliger, har begge parter mulighed for at bede Huslejenævnet om at træffe en afgørelse. Huslejenævnet kan også tage stilling til, om et lejemål er mangelfuldt inden udlejningens start.  

Det koster 315,00 kr. i 2021 at få en sag behandlet i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

Du kan indsende en klage til Huslejenævnet med Digital Post via linket nedenfor.

Alternativt kan du sende den skriftligt til:

Favrskov Kommune
Huslejenævnet
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Læs mere om huslejenævnet på borger.dk

Mere om huslejenævnet

 • Gebyr

  Det koster 315,00 kr. i 2021 (314 kr. i 2020)  at få en sag behandlet i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

  I forbindelse med lejelovsændringer pr. 1/7 2015 er indført en regel, som bestemmer at udlejer pålægges et gebyr, hvis en lejer får fuldt medhold i en sag.

  Reglen findes i boligreguleringslovens § 39, stk. 2.

  Gebyret er i 2020 på 2.180,00. ( i 2019 2.165 kr.).

  Det er nævnet, der vurderer om betingelserne for gebyrpålæg er til stede.

  Der er ikke en modsvarende regel hvis en udlejer får fuldt medhold.

 • Hvem behandler min klage?

  I Favrskov Kommune består Huslejenævnet af:

  • Bent Pedersen, formand
  • Anne-Merete Nielsen, lejerrepræsentant
  • Jeppe Holm, udlejerrepræsentant

   

 • Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

  Fra du indsender klagen, har den anden part 14 dage til at komme med bemærkninger til sagen. Derfor skal du regne med en sagsbehandlingstid på 4-6 uger.

 • Hvad er relevant dokumentation?

  Du skal altid vedhæfte en kopi af lejekontrakten.

  Derudover kan den relevante dokumentation variere fra sag til sag. Drejer klagen sig for eksempel om fraflytning, skal du vedhæfte en fraflytningsopgørelse osv.

  Eksempler på relevant dokumentation:

  • Forbrugsregnskab
  • Fraflytningsopgørelse
  • Vand- og varmeopgørelse
  • Billeddokumentation
 • Hvad er forskellen på Huslejenævnet og Beboerklagenævnet?

  Huslejenævnet håndterer sager, der opstår i private udlejningsboliger.

  Beboerklagenævnet håndterer sager i almene boliger, som typisk er samlet i en boligforening eller lignende.

   

 • Forhåndsvurdering af huslejen?

  Hvis du er ejer af en bolig eller andelshaver i en andelsboligforening, kan du bede Huslejenævnet om en forhåndsvurdering af huslejens størrelse. Dvs. Huslejenævnet kan tage stilling til, hvor meget du som udlejer lovligt kan opkræve i husleje, inden boligen lejes ud.  
   

  Det koster 526 kr. i 2021 at få lavet en forhåndsvurdering.
   

  Det er dog kun ejere, der ikke ikke ejer andre udlejede boliger, der kan få lavet en forhåndsvurdering. Det samme gælder for andelshavere, som på ansøgningstidspunktet ikke må have brugsret til andre udlejede andelsboliger. 

   

   

   

 • Normtal

  Normtal gældende i Favrskov Kommune fra 1. januar 2021 er:
   

  Honorar for eget viceværtarbejde er i 2021 2.375 kr. ekskl. moms (i 2020 2.350 kr. ekskl. moms)

  Honorar for egen administration er i 2021 3.475 kr. ekskl. moms (i 2020 3.450 kr. ekskl. moms).

   

Kontakt

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

07.08.2021
anoh