Camping- og salgsområder

Etablering af midlertidige camping- eller salgsområder til flere end 150 personer, kræver ikke byggetilladelse, hvis du overholder:

Senest 4 uger før området tages i brug, skal du sende meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug til:

Hvis du ikke overholder Bygningsreglementets 2018 Bilag 11 i sin helhed, skal du søge byggetilladelse. I den forbindelse vil der blive vurderet, om der skal inddrages en certificeret brandrådgiver. Du har dog muligheden for at vælge, at kommunen skal foretage den brandtekniske sagsbehandling.

Du kan læse mere om arrangementsplaner i bygningsreglementets Bilag 11a - Vejledning om arrangementplaner for midlertidige udendørsarrangementer.

Brandsyn inden arrangementet afvikles

Beredskab & Sikkerhed informeres om arrangementet og vil i den forbindelse muligvis foretage brandsyn til arrangementet. Dette foregår typisk én time før arrangementet starter. Hvis arrangementet omfatter en midlertidig konstruktion. der enten skal være certificeret eller kræver byggetilladelse, skal der kunne fremvises dokumentation her for på forlangende.

Kontakt

Byggesagsafdelingen

Mail: Byg@favrskov.dk

Telefon: 89 64 10 10