You are here

Nedrivningspuljen 2019

Nedrivningspuljen arbejder på at styrke indsatsen for forbedring af det fysiske miljø i landsbyer og landdistrikter i Favrskov.

Du skal fremsende ansøgning om tilskud senest 15. november 2018.

Hvad kan der søges tilskud til?
Efter ansøgning kan der ydes tilskud til følgende typer af aktiviteter:

• Nedrivning af nedslidte boliger

• Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er ophørt og bygningerne ikke ligger i det åbne land

• Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

• Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Kriterier
Du kan læse mere om Favrskov Kommunes kriterier for at søge om tilskud til ovennævnte aktiviteter ved at følge dette link: Kriterier i forbindelse med ansøgning om nedrivning

Ansøgning – hvem kan søge
Tilskud kan søges af enkeltpersoner, virksomheder eller foreninger med bopæl eller hjemsted i Favrskov Kommune. Kommunen kan også iværksætte projekter, hvortil der kan ydes tilskud.

Ansøgningsprocedure
Alle ansøgninger skal fremsendes til Byggesagsafdelingen. Ansøgning skal fremsendes elektronisk til www.byg@favrskov.dk.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Hvad skal oplyses i forbindelse med ansøgning
I ansøgningen skal projektet være tydeligt beskrevet med hensyn til lokalitet og påtænkte arbejder og gerne bilagt fotos. Foruden projektbeskrivelse skal der i ansøgningen også være dokumentation for ejerforhold og adkomst til ejendommen og dokumenterede oplysninger om ejendommens restgæld og belåningsforhold i øvrigt.
Nævnte oplysninger skal foreligge ved ansøgning, da ansøgningen ellers ikke kan komme i betragtning til tilskud.

Du kan søge indtil 15. november 2018.

Kommunen prioriterer og udvælger projekter efter kriterierne, og projekter der godkendes vil blive gennemført henover 2019.

 

 

 

 

Kontakt

Byggesagsafdelingen
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

29.10.2018
anoh