You are here

Nyt bygningsreglement 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsendte et nyt bygningsreglement(BR18), som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Teknisk sagsbehandling af brand- og konstruktions forhold, erstattes af en certificeringsordning, hvor byggeri i henholdsvis brandklasse og konstruktionsklasse 2 til 4, skal behandles af en certificeret rådgiver.

Byggeri skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, indplaceres i henholdsvis konstruktions- og brandklasse. Hovedparten af enfamiliehuse, udhuse, drivhuse, rækkehuse mv. kan indplaceres i brand- og konstruktionsklasse 1. Såfremt byggeriet afviger fra gældende vejledninger, er der sandsynlighed for at byggeriet skal indplaceres i brand- og konstruktionsklasse 2 til 4, hvor der er krav om anvendelse af certificeret rådgiver.

For byggeri i konstruktionsklasse 2 til 4, kan der frem til 1. april 2020 anvendes en anerkendt statiker i stedet.

Du kan læse bygningsreglementet BR18 her

Kontakt

Byggesagsafdelingen
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

23.09.2020
anoh