Alle folkeoplysende foreninger i Favrskov kan søge om tilskud til opstart af e-sport.

Tilskuddet til opstart af e-sportsaktiviteter kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, eksempelvis sports- og idrætsforeninger, spejdere og aftenskoler. Nye foreninger kan også søge, dog skal de først godkendes som folkeoplysende forening.

Foreningerne kan få 500 kr. til konsulentbistand inden opstart, kontakt blot Hanne Boye Honoré på 89 64 41 03 eller habh@favrskov.dk. Alle foreninger er også velkomne til at ringe for at høre mere om det tilskuddet.

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud to gange om året: I april og september. 

En forening kan højst modtage 90.000 kr., dog højst 50 procent af udgifterne til opstart af e-sport.

Unge spiller computer (e-sport)

Søg om tilskud til opstart af e-sport

Inden du går i gang med ansøgningen, er det godt at have styr på:

  • Et lokale hvor e-sportsaktiviteten kan foregå
  • Beskrivelse af e-sportsprojektet, der søges tilskud til
  • Overblik over økonomien og udgifter, der søges tilskud til
  • Tilbud/prisoverslag på computer-stationer, it-udstyr mv., der skal vedhæftes ansøgningen
  • Retningslinjer for tilskud til e-sport
Søg om tilskud til opstart af e-sport

Kontakt

Hanne Boye Honorè

Tlf. 89 64 41 03

habh@favrskov.dk