You are here

Find forening

Her kan du få et overblik over foreninger i Favrskov Kommune, hvor du kan yde frivilligt arbejde.

Vil du være frivillig på ældreområdet, kan du også kontakte de enkelte pleje- og sundhedscentre i kommunen.

Du er velkommen til at sende information om din forening, så den kan komme med på listen nedenfor. Send info til tjoh@favrskov.dk

Find forening

 • Astma- og allergiforeningen

  Job

  Hjælp til sommerlejr for børn og unge (9 – 17 år) med astma, allergi eller eksem.

  Website

  www.luftballonen.dk

 • Beredskabsforbundet

  Job

  • Indkvartering og forplejning
  • Førstehjælpsopgaver
  • Forebyggelseskurser

   

  Website

  www.beredskab.dk

   

 • Danmarks Naturfredningsforening Favrskov-afdeling

  Vores arbejde

  • Naturpleje
  • Ture i naturen
  • Vandreture
  • Klima-projekter
  • Høringssvar og klagesager

  Vi kan godt bruge flere kræfter til vores naturplejegruppe og bjørneklobande. Vi skal passe nogle naturarealer, f.eks. ved at trække små birketræer op af et fattigkær/højmose, som ellers vil gro til og bortskygge de fine planter: Tranebær, soldug m.m.  Desuden er der nogle vådområder, der bør slås med le.


  Kontakt

  Alfred Borg

  Solsortevej 2

  8382 Hinnerup

  Mobil: 26 15 00 35

  Mail: Favrskov@dn.dk 

  Website: dn.dk/favrskov

 • Dansk Flygtningehjælp - sprogskolen i Hadsten

  Job

  • Samtaletræning
  • Hverdagsrådgivning
  • IT-hjælp
  • Job: kompetenceafklaring og CV

  Kontakt

  Line Miller Sukrow på line.miller.sukrow@drc.dk 

 • Danske Handicaporganisationer Favrskov

  Kontakt

  Anders Munk Nielsen: anders-munk@webspeed.dk

 • DDS Hammeluglerne (De Blå Spejdere)

  Job

  Assistere ved:

  • Spejdermøder i vores lokaler
  • Ture i naturen 
  • Undervisning
  • Hjælp til de små spejdere
  • Udfordring af de store spejdere
  • Kørsel til ture
  • Praktisk hjælp, forplejning og oprydning ved arrangementer
  • Rengøring af vores lokaler

   
  ...og vi kan bruge mange flere assistenter og ledere

   

  Kontakt

  Merete Baastrup: merete.baa@gmail.com

 • Diabetesforeningen

  Job

  • Vi mangler frivillige indsamlere til Landsindsamling 7. juni 2015
  • Instruktør til motivationsgruppe søges

  Kontakt

  www.favrskov.diabetes.dk

 • Farre Kultur og Idrætsforening

  Job

  • Kridtning af baner
  • Træning af fodboldhold
  • Rengøring og vedligeholdelse af klubhus
  • Vedligeholdelse af forsamlingshus
  • Frivillige i køkkenet ved arrangementer

  Kontakt

  Formand Peter Mønsted
  Mail: kokkehat2@gmail.com

 • Favrskov Kommunes Kunstudvalg

  Job

  • Deltagelse i Kunstudvalget
  • Deltagelse i en af Favrskov Kommunes kunstforeninger eller udstillingsgrupper

   

  Kontakt

  Peter Studstrup: pstu@favrskov.dk

 • Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Hinnerup

  Job

  • Sortering af genbrugstøj
  • Ekspedition i butikken


  Kontakt

  Ørstedsvej 3
  8382 Hinnerup
  Telefon: 41 28 84 97

  Website: www.noedhjaelp.dk/kontakt/genbrugsbutikker/hinnerup

 • Fredagsklubben ved Sundhedscenter Hadsten

  Job

  • Lave kaffe
  • Smøre mad
  • Dække bord i forbindelse med arrangementer hver fredag formiddag
  • Hente og bringe borgere til arrangementerne

   

  Kontakt

  Peder Arentsen: peder_arentsen@hotmail.com 

 • Hadsten Bio

  Job

  • Salg af billetter
  • Visning af film
  • Rengøring

  Til gengæld kan du gå gratis i biografen.

  Kontakt

  bio@hadstenbio.dk

 • Hadsten og Omegns Efterløns- og Pensionistforening

  Job

  Praktisk hjælp, bl.a. opsætning af borde og stole på bankoaftner, bestyrelsesarbejde.

   

  Kontakt

  Formand
  Karl Johan Fischer Nielsen
  Søndergade 12, 1,  8370 Hadsten
  Mobil: 23 42 62 47 
  E-mail: kael@privat.dk

 • Hadsten Datastue

  Job

  Undervisning i IT

   

  Kontakt

  Mogens Guido Hansen
  Mobil: 30 42 13 70
  Mail: 
  datastue@hadstendatastue.dk

 • Hadsten Idrætskreds

  Job 

  • gymnastikinstruktør. 
  • hjælpeinstruktør
  • del af et forældreteam (altså et instruktørteam med 2-3 andre forældre som ønsker at give egne eller andres børn muligheden for at gå til gymnastik, men som enten ikke har tiden til at have et hold alene eller som ønsker en samarbejdspartner i forbindelse med forberedelse til timen og i selve gymnastiktimen) 

   

  Gymnastik er særdeles eftertragtet i Hadsten og omegn, og vi kan næste ikke følge med instruktører og hjælpeinstruktører, til alle de børn der gerne vil gå til gymnastik. Som frivillig instruktør eller hjælpeinstruktør er det kun en fordel - for det betyder at der altid er plads til et hold mere, uanset aldersgruppe og køn. Vi lytter meget gerne til dine ønsker og hjælper dig også meget gerne godt i gang og tilbyder naturligvis sparring undervejs. 

  Du kan også blive en del af et af vores mange udvalg:

  • Arrangementsudvalg - vil du være med til at arrangere foreningens årlige arrangementer? eller har du en god idé til et helt nyt arrangement vi bør afholde, så er arrangementsudvalget stedet for dig
  • Frivilligudvalg - brænder du for at arbejde med rekruttering og fastholdelse af frivillige. Frivilligeteamets primære opgave er at se og høre de frivillige, og sørge for at de har det godt hos os og føler sig værdsatte. 
  • PR-udvalg - vil du være med til at præge foreningens markedsføring? Ved du hvordan man bedst markedsføre Hadsten Idrætskreds? Vi lægger vægt på, at der vises flere af foreningens mange sider, med fokus på at ramme både børnefamilier, unge, voksne og ældre. Vi vil gerne fortælle om alt det vi kan tilbyde, både indenfor events, hold, nyheder og de gode historier fra vores forening.

   

  Kontakt 

  Find kontaktoplysninger på hadsten-ik.dk

 • Hammel Hundeskov

  Vores arbejde

  At fremme forholdene i Hammel Hundeskov til glæde for hundeejere og hunde i og omkring kommunen.

   

  Kontakt

  Besøg Hammel Hundeskov på Facebook.

 • KFUM Spejderne i Hammel – SIKA gruppe

  Job

  Vi har brug for hjælp i forbindelse med: 

  • Hjælper/assistent ved de ugentlige møder
  • Spejderaktiviteter med børnene
  • Fundraising
  • Hjælp til indsamling af ”lopper” til afholdelse af loppemarked med Sct. Georgs gildet (hvert 2. år)
  • Webmaster – redigering af hjemmeside
  • PR-opgaver - skrive om gruppens arrangementer og aktiviteter
  • Madlavning/forplejning/bage kage til arrangementer for spejdere og familie
  • Hjælp ved aktiviteter på Hammel Hestemarked (hvor vi har en stand)
  • Rengøring af vores lokaler i Engedal og i Urmosen
  • Agitation/medlemshvervning
  • Tømrerarbejde
  • Malerarbejde og andet praktisk arbejde

  Kontakt

  Find kontaktoplysninger på spejdernes website.

 • Klimauge Favrskov

  Foreningen står for at koordinere aktiviteter i forbindelse med en klimauge i Favrskov. Bag foreningen står en initiativgruppe med udgangspunkt i Grønt Råd og andre organisationer og virksomheder.

  Kontakt:

  Alfred L. Borg

  tlf: 51 27 25 11

  mail alfredlborg@gmail.com  

 • Kræftens Bekæmpelse Favrskov Lokalafdeling

  Job

  Vi mangler hjælp i forbindelse med disse aktiviteter: 

  • Hjælp til kampagner vedr. HPV-vaccine mod livmoderhalskræft
  • Røgfri unge i kommunerne
  • Røgfri dagpleje
  • Tarmkræftscreening ”hold øje mand”
  • Landsindsamling

  Kontakt

  Lokalforeningsformand
  Ellen-Margrethe Jacobsen
  Mail: ellmarjac@gmail.com
  Mobil: 24 23 03 31
  Website: www.cancer.dk/favrskov-lokalforening/ 

 • LEV Favrskov/Skanderborg

  Job

  • Bestyrelses- og foreningsarbejde
  • Praktisk hjælp ved arrangementer 

  Kontakt 

  Lone Thykær, formand
  mail: thykeer@webspeed.dk
  mobil: 22 61 79 56

 • Modelbane Europa

  Job

  • Hjælp i cafeen
  • Arbejde med model og landskab
  • Køre modeltog
  • Gøre rent

   

  Kontakt

  Website: Modelbaneeuropa.dk

 • Natteravnene

  Job

  Du kan være med til at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt unge i det offentlige rum.

   

  Kontakt

  Mail: hammel@natteravnene.dk

  Website: hammel.natteravnene.dk

 • Netværksgruppe for forældre til børn og unge med ASF

  Job

  Praktisk hjælp til afholdelse af arrangementer.

   

  Kontakt

  Mail: info@autismeoj.dk

  Website: autismeoj.dk 

 • Røde Kors - Hadsten-Hinnerup

  Job

  • Frivillig i Røde Kors-butikker
  • Besøgsvenner i besøgstjenesten
  • Gåven
  • Nørklegruppe
  • Frivillig i integration, bl.a. cafe, lektiehjælp og kontaktperson
  • Ledsager i ledsageordning
  • Førstehjælpsinstruktør
  • Frivillig i Ældrecafe i Fredensgade
  • Frivillig til julehjælpen
  • Frivillig i Røde Kors-Indsamlingen (første søndag i oktober)

  Kontakt

  Website: www.hinnerup.drk.dk

 • Spastikerforeningen

  Job

  • Interessevaretagelse
  • Bestyrelses- og foreningsarbejde
  • PR

   

  Kontakt

  Asger Laustsen
  Telefon: 86 44 32 21
  Mobil: 40 89 56 62

 • Stafet for livet - Hadsten

  - Et døgn hvor vi går sammen i kampen mod kræft

   

  Job

  Vi mangler hjælp til planlægning og gennemførelse af den årlige Stafet For Livet - Hadsten: 

  • Vi søger medhjælpere der vil give en hånd til selve stafetten, og evt. deltage i forskellige arbejdsgrupper
  • Der mangler tovholdere til fighterne, sponsorer, mad og PR. Endvidere mangler der en kasserer.

  Website: stafetforlivet.dk/stafet/hadsten

 • Suppeholdet af 1990

  Job

  • Organisere foreningens arbejde
  • Servere mad

   

  Kontakt

  Lis Jensen
  Telefon: 86 96 21 54

 • Talentspejderne Favrskov

  Job

  • Mentor for 12-15 årige
  • Bestyrelsesarbejde
  • Markedsføring
  • Sociale aktiviteter for mentorerne
  • Fundraising

  Kontakt

  Tom Th. Pedersen
  Mobil: 25 77 86 46

 • Thorsø Tungelund-IF

  Job

  • Instruktør/træner/hjælper inden for fodbold, håndbold, gymnastik, motionscenter, indoorcycling, badminton, svømning, løb, MBT, cykling
  • Bestyrelses- og udvalgsarbejde
  • Hjælp til diverse arrangementer
  • Dommerbord
  • Dommer
  • Gå til hånde efter behov

  Kontakt

  Dan Brandt
  Telefon: 76 43 57 87
  Mail:Dan.l.brandt@hotmail.com

 • Tirsdagsklubben i Favrskov Sundhedscenter i Hadsten

  Job

  • Hjælpe til i klubben

   

  Kontakt

  Dorit Nielsen
  Telefon: 86 98 06 39

 • Tinghøjs Venner

  Job

  • Gåven
  • Oplæsning for beboerne
  • Samvær med beboerne
  • Praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer

  Kontakt

  Aase Dyhr
  Mail: moguniel@mail.tele.dk

 • Ungdommens Røde Kors: Vinterferielejr for børn

  Job

  • Skaffe udstyr: brugte børneski og støvler

   

  Kontakt

  Jakob Bendsen
  Mobil: 26 87 99 99

 • Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening

  Job

  • Planlægning af arrangementer af oplysende, kulturel og socialt art for pensionister og efterlønsmodtagere

   

  Kontakt

  Johs. Molbech
  Telefon: 86 96 16 45

 • Vellev IF

  Job

  • Gymnastik træner
  • Ass. træner gymnastik
  • Bordtennistræner
  • Ass. træner bordtennis
  • Fodboldtræner
  • Lokal dommer til fodbold
  • Hjælp i Klubhuset i forbindelse med åbning
  • Praktiske daglige/ugentlige opgaver: Pumpe bolde, flytte mål, oprydning i boldrum, tjek på spilletøj, tjek målnet

   

  Kontakt

  Find kontaktoplysninger på vellev-if.dk

 • ÆldreSagen - Hadsten

  Job

  • Besøgsven
  • Tryghedsopkald
  • Frivillig ledsagerordning
  • Demenscafé
  • Vågetjeneste
  • Pc-hjælp
  • Mad for ældre mænd
  • Mad og velvære
  • Kreativt værksted
  • Traveture
  • Seniorcykling
  • Petanque
  • Bowling for seniorer
  • L´hombre
  • Værktøjskassen – Den hjælpende hånd
  • Undervisning i engelsk og tysk på begynder-niveau

  Kontakt

  Find kontaktoplysninger på ÆldreSagens website.

 • ÆldreSagen - Hammel

  Job

  • Bisidder/ledsager
  • Besøgsven
  • En hjælpende hånd
  • Tryghedsopkald
  • Arrangementer
  • Rejser
  • Gåture i naturen
  • Stavgang
  • Aktiviteter med demente
  • IT undervisning, support, IT venner, frivillige
  • IT og teknologi, kurser og support
  • Kørestolsskubbere
  • Senior Bowling
  • Madlavningskursus for entusiastiske mænd
  • Undervisning i Engelsk og Tysk
  • Styrk din krop – motionér
  • Film i Fotorama

  Kontakt

  Find kontaktoplysninger på ÆldreSagens website.

 • ÆldreSagen - Hinnerup

  Job

  • Slægtsforskning
  • Besøgsven
  • it-undervisning på hold og i hjemmene
  • Tovholder for bowling-hold
  • Omdeling af årsskrift i april
  • Tovholder til opstart af kortklub,
  • Tovholder til opstart af motionsaktiviteter:gåture, cykelture mm.

  Kontakt

  Find kontaktoplysninger på ÆldreSagens website.

Senest opdateret

14.09.2020
tjoh