You are here

Folkeoplysningstilskud

Foreninger og aftenskoler har mulighed for at låne lokaler og få tilskud, hvis de er godkendt som folkeoplysende forening.

Vil din forening eller aftenskole søge tilskud fra folkeoplysningsområdet, skal den:

 1. Være godkendt som en folkeoplysende forening
 2. Være i besiddelse af et CVR-nummer
   

Er din forening allerede godkendt, kan du se de forskellige former for tilskud i fold-ud-menuen nederst.

Hvis ikke, kan du her se hvilke krav, der først skal opfyldes: Drift af folkeoplysende forening.

Tilskud og puljer på folkeoplysningsområdet

 • Aktivitets- og medlemstilskud

  Der ydes tilskud til godkendte folkeoplysende foreningers aktive medlemmer under 25 år bosiddende i Favrskov Kommune.Tilskud ydes pr. aktivitetsmedlem.

  Tilskuddets størrelse kan ikke overstige det samlede indbetalte kontingent for foreningens
  tilskudsberettigede medlemmer. Tilskud bevilges én gang årligt til de godkendte foreninger efter ansøgning.

  Her kan du finde: 

 • Tilskud til højskoleophold

  I Favrskov Kommune giver vi som udgangspunkt ikke tilskud til højskoleophold.

  Der kan dog være individuelle forhold, som kan udløse enkeltydelse via jobcenteret.

 • Start - og udviklingspuljen

  Til nye initiativer med folkeoplysende formål kan du søge tilskud fra Start- og udviklingspuljen. Tilskuddet kan søges løbende af foreninger og andre.
   

  Søg tilskud fra Start- og Udviklingspuljen her
   

  Ansøgninger til Start- og udviklingspuljen bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

 • Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger

  Til egne og lejede lokaler ydes lokaletilskud med 65% af de tilskudsberettigede udgifter. Der foretages reduktion for medlemmer over 25 år, (dog kun hvis andelen udgør mere end 10%). Tilskud ydes maksimalt ud fra aktivitetstimetal x de timesatser, der fremgår af loven og den årlige budgetvejledning fra KL.  

  Der findes et regelsæt for tildeling af lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune.

  Regelsættet kan du læse her: Regelsæt for lokaletilskud

  Følgende skema skal du bruge til ansøgning om lokaletilskud. Ansøgning om lokaletilskud. Ansøgningsskema bliver desuden udsendt til foreningerne. 

  Foreninger, der har behov for á conto lokaletilskud, kan søge om dette. 

 • Undervisningstilskud til godkendte aftenskoler

  Aftenskoler kan søge tilskud til undervisningen.

  Undervisningstilskud søges og bevilges én gang årligt. Tilskuddet fordeles i forhold til aftenskolernes faktiske afholdte tilskudsberettigede lønudgifter det senest afsluttede regnskabsår.

  Find en vejledning til Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning her.

  Ansøgningsskema findes her
   

  Skema til afregning findes her

 • Lokaletilskud til godkendte aftenskoler

  Aftenskolerne kan søge lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning, hvis der ikke kan anvises et egnet kommunalt lokale i nærområdet.

  Lokaletilskud ydes med 75% af lejeudgifterne, dog maksimalt ud fra aktivitetstimetallet x de timesatser, der fremgår af loven og den årlige budgetvejledning fra KL.

  Der søges for et helt kalenderår ad gangen umiddelbart efter kalenderårets afslutning. 

Senest opdateret

17.05.2021
dsoe