You are here

Fundraising

Her kan du få kendskab til de muligheder, der er for selv at rejse midler til egne projekter.

Ekstern fundraising betyder, at man kan opnå støtte til sine aktiviteter fra anden side end kommunen. På kultur- og fritidsområdet er der mange muligheder for at få støtte for organisationer og foreninger.

Denne type støtte kan man typisk få til konkrete projekter.

Overordnet kan man få støtte fra:

  • Statslige puljer
  • EU-puljer
  • Private fonde

 
Statslige- og EU puljer giver hovedsageligt støtte, der skal fremme et bestemt politisk formål, mens private fonde både kan have brede og snævre formål med deres støtte.


Hvad kræver fundraising?

Skal man have held med sin fundraising kræver det, at man sætter sig godt ind i, hvordan man bedst formulerer projekter, skriver ansøgninger, opstiller budgetter osv.

Helt basalt er det vigtigt at finde ud af, hvad den enkelte fond støtter og om det mulige projekt lever op til dette formål. Et godt sted at starte er på fondens/puljens hjemmeside.

Længere nede kan du finde et mindre udvalg af fonde og puljer, der kan søges. Nederst kan du finde en introduktion til at søge EU-støtte.

Fonde og puljer

Hjælp til ansøgningen

EU's flag. Gule Stjerne på blå baggrund

Om EU-puljer

Her kan du finde en kort introduktion til EU-puljer og hvordan du søger.

Senest opdateret

04.03.2021
anoh