You are here

Kultur-, Fritid- og Idrætspolitik

Byrådet vedtog i 2009 en ny Kultur-, Fritid- og Idrætspolitik - den kan du se her.

I Kultur-, Fritid- og Idrætspolitikken fremgår de holdninger og værdier, der ligger til grund for prioriteringer og initiativer inden for området.

Politikken er formet ved inddragelse af kommunens borgere. Det er sket på 4 borgermøder.

På borgermøderne har der været mulighed for at få indflydelse på politikkens værdier, visioner, mål og fokus.

I pjecen herunder kan du se resultatet, der opstiller mål for 11 områder:

 • Børnekultur
 • Biblioteker
 • Kulturhuse
 • Musik - Dans - Drama - Billedkunst
 • Skabende kunst
 • Idræt
 • Foreninger og aftenskoler
 • Natur og friluftsliv
 • Kulturarv og historisk formidling
 • Særlige begivenheder
 • Samarbejde og netværk på tværs.

Publikationer

Senest opdateret

12.06.2020
dsoe