You are here

Kulturinitiativer

Kulturelle aktiviteter, der ikke er omfattet af kommunens budget eller andre puljer, kan få støtte fra puljen "Kulturinitiativer". 

Kultur- og fritidsudvalget og Kulturelt Samvirke kan give støtte til kulturelle aktiviteter.  Støtten er som hovedregel rettet mod grupper og foreninger med et alment virke. Kultur- og fritidsudvalget står for støtte over 20.000 kr, mens Kulturelt Samvirke står for støtte under 20.000 kr.

Hvordan kan min forening få støtte?

Når du har indsendt din ansøgning, prioriterer Kultur og Fritidsudvalget ansøgningen efter følgende kriterier:

  • Enkeltstående arrangementer

  • Lokalt forankrede arrangementer med offentlig adgang

  • Tværgående arrangementer med et bredt sigte – gerne hvor flere foreninger og/eller grupper samarbejder. 

Din ansøgning skal foreligge skriftligt med oplysninger om ansøger, begrundelse for ansøgningen samt budget for den forestående aktivitet/arrangement.


Ansøgningen skal sendes til kulturogfritid@favrskov.dk inden ansøgningsfristen, der nu er rykket til 6. september 2020.

Her kan du læse puljens formelle retningslinjer

På grund af COVID-19 befinder kulturområdet i Favrskov Kommune og resten af Danmark sig i en særlig situation. De fleste aktører på kulturområdet har været ramt af enten nedlukninger, aflysninger af arrangementer eller restriktioner i forhold til publikumsadgang og lignende. Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund midlertidigt ændret i retningslinjerne for Kulturinitiativer, så der i år også kan uddeles tilskud til:

  • Faciliteter, udstyr og inventar, der på sigt kan lette driften og give en besparelse.
  • Kompetenceudvikling og løn til eksempelvis undervisere og konsulenter.
  • Driftsudfordringer - eksempelvis hjælp til husleje ved midlertidigt svigtende indtægter.

 

Den midlertidige ændring af retningslinjerne bortfalder efter ansøgningsrundens deadline 6. september 2020.

Senest opdateret

13.08.2020
dsoe