You are here

Om frivillighed i Favrskov

Mere end en tredjedel af danskerne er frivillige i en eller anden grad. Hvorfor? Fordi det giver mening og indhold i hverdagen.

I Favrskov har vi haft særligt fokus på frivillighed siden 2013, hvor byrådet bevilligede penge til nye frivillige initiativer og til frivilligportalen her på favrskov.dk.

Siden da er den fælles frivilligindsats vokset. I januar 2015 begyndte fire frivillige i frivilligsekretariatet Bindeleddet. De arbejdede for at koble frivillige og foreninger sammen med henblik på at forankre og understøtte fælles frivillige initiativer. Bindeleddet samarbejdede blandt andet med Favrskov Kommune om det årlige FrivilligTræf og om en række kurser for frivillige, samt markedsføring af den fælles frivillige indsats.

I samarbejde med Bindeleddet søgte og fik Favrskov Kommune i 2017 bevilliget midler fra Socialstyrelsen til at oprette et frivilligcenter, og dermed tog den fælles frivilligindsats et kvantespring ind i fremtiden.

Foreningen FrivilligCenter Favrskov blev en realitet på den stiftende generalforsamling 24. oktober 2017, hvor der blev valgt en bestyrelse med repræsentanter fra hele Favrskovs frivillig- og foreningsliv. Første store opgave for foreningen var at ansætte en leder, og 1. februar 2018 begyndte Cecilie Broundal som daglig leder af frivilligcentret.

FrivilligCenter Favrskov har nu til opgave at skabe mere opmærksomhed om frivillighed i Favrskov. Derudover løser frivilligcentret en række forskellige opgaver, eksempelvis kurser for frivillige, hjælp til at rekruttere frivillige og sparring på udvikling af foreningen.

Læs mere om vores tilbud til foreninger og frivillige i frivilligportalen

Se flere gode historier om frivillighed på Frivillig Fordi

Publikationer

Senest opdateret

01.09.2020
tjoh