Respekt og omsorg blandt synshandicappede.

Hindhøjen 105-119 er et bofællesskab med ni beboere, der er fysisk/psykisk handicappede - alle med et synshandicap.

Livet på Hindhøjen er tilrettelagt efter Favrskovs vision om 'Mest muligt i eget liv'.

Det betyder, at beboerne inddrages så meget som muligt i deres egne liv, da det er vigtigt for fuld livsudfoldelse, at den enkelte beboer yder efter evne.  Personalet forsøger at skabe optimale forhold for, at beboerne hele tiden kan lære nye ting med henblik på udvikling og uafhængighed.

Nøgleordene er respekt for den enkelte, selvbestemmelse og deltagelse; kort sagt, at man som beboer anerkendes for den, man er.  Alle får hjælp efter behov.  Beboerne inddrages i de daglige gøremål i det omfang, de selv kan. Det, man kan, skal omsættes til praksis.

Der skal være mulighed for at deltage i de aktiviteter, som den enkelte finder interessante. Derfor lægger vi vægt på et godt samarbejde med beboerens familie, pårørende og venner.

Personalet har stor viden om at sammensætte læringsforløb og skaffe de hjælpemidler, som lige nøjagtig gør, at den enkelte beboer selvstændigt kan udføre så mange ting som muligt. Vi har stor erfaring med at optræne nye færdigheder og mange års erfaring med at kompensere for synsnedsættelser og blindhed.

På Hindhøjen indrettes lejlighederne efter beboerens ønsker og smag, da det er beboerens eget hjem.

Hvis en beboer ønsker at afprøve en anden boform end Hindhøjen, arbejder personalet på at sammensætte den bostøtte, den pågældende beboer har brug for.

Her i huset vægtes respekt og omsorg for hinanden højt.  Vi sætter den gode stemning, livsglæde og godt humør meget højt. Det skaber plads til den enkelte. Ligesom det lægger personalet meget på sinde at lave sund og velsmagende mad.

Kontakt

Botilbud Hindhøjen 105-119

Hindhøjen 105-119
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 26 45
Mob 30 71 65 85

Kirsten Jakobsen

Afdelingsleder
Mob 30 51 26 84
kja@favrskov.dk