Fællesskab, udvikling og livsglæde

På Hindhøjen 89-103 bor der 8 borgere i alderen 24-78 år med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Hverdagen er præget af, at det er 8 unikke mennesker alle med forskellige forudsætninger og behov for støtte i hverdagen. Derfor forsøger vi - gennem en mere eller mindre struktureret og forudsigelig hverdag - at skabe tryghed, udvikling og optimale livsbetingelser for hver enkelt borger ud fra vores overordnede vision om ”Mest Muligt i eget Liv”.

Fra mandag til fredag er alle borgere tilknyttet et aktivitetstilbud i Aarhus eller Favrskov.

I fritiden er udgangspunktet borgernes interesser og ønsker. Nogle tager i klub, til svømning, på ledsagerture eller til kunstterapi. I weekenderne planlægger vi ind i mellem ture ud af huset i større eller mindre grupper. Vi bruger vores dejlige terrasser og lokalområdet eller hygger os sammen eller hver for sig ud fra den enkeltes ønsker og gerne på tværs af husene på Hindhøjen.

Borgerne inddrages, så vidt det er muligt, i hverdagens praktiske gøremål såsom madlavning, borddækning, vasketøj, smårengøring af lejlighed, afrydning, aflevering af flasker osv.

Huset tilstræber at kosten for det meste er sund – og altid er velsmagende og veltilberedt. Vi tilbyder gerne bevægelse ude eller inde i løbet af ugen, f.eks. i form af gåture, yoga eller havearbejde – alt efter lyst og interesse.

Faste traditioner

En vigtig del i løbet af året er de mange faste traditioner, som julearrangement, nytårsfest, påskefrokost, fødselsdage m.m.

Husets fødselsdag fejres hvert år med en pølsefest, hvor borgernes venner og naboer inviteres.

Omsorg og respekt

Her i huset vægtes respekt og omsorg for hinanden højt. Der holdes husmøder med faste intervaller, hvor alle kommer til orde og kan byde ind med ønsker til oplevelser, mad eller andet, og fortælle om oplevelser og overvejelser. Vi sætter den gode stemning, livsglæde og godt humør højt - og så skal der være plads til alle de andre følelser, som et menneskeliv byder på.

Kontakt

Hindhøjen 89-103

8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 26 55
Mob 21 65 02 85

Kirsten Jakobsen

Afdelingsleder
Tlf. 89 64 26 42
Mob 30 51 26 84
kja@favrskov.dk