You are here

Erhvervspraktik

Her kan du læse mere om erhvervspraktik

Erhvervspraktik

Elever i 8. og 9. klasse har mulighed for at komme i erhvervspraktik i et erhverv inden for erhvervsuddannelserne. Du får yderligere information på klassen. Bl.a. om hvornår din skoles praktikuger ligger, og hvornår der er deadline for tilmelding. I 2019 er der følgende deadlines for tilmelding: 


Deadline for 8. klasserne (9. klassernes deadline var i august/september)

 • Senest den 1. nov. 2019  (alle skoler) 
   

Formålet med denne praktik er at kvalificere dit uddannelsesvalg, give dig konkrete og praktiske erfaringer med erhvervsuddannelsernes karrieremuligheder og indblik i dagligdagen på en arbejdsplads.

UUJ’s praktikformidling vil herefter forsøge at en finde en praktikplads ud fra dine ønsker. Senest 1 uge før praktikugen får du skriftlig besked om dit erhvervspraktiksted.

Du kan se filmen om erhvervspraktik her 


Generelle regler: 

 • Du kan få dækket udgifter til offentlig transport til praktikker inden for erhvervsuddannelser, hvis praktikken er i nærområdet. Udfyld skemaet her til dækning af transportudgifter
 • Du er forsikret.
 • Du har mødepligt.
 • Hvis du bliver syg, skal du informere både praktikstedet og skolen.
 • Du får ikke løn.


Når du skal ud og finde en praktikplads, er det vigtigt, at du taler med virksomheden om muligheden for:

 • at deltage i virksomhedens praktiske arbejde 
 • at få kendskab til arbejdsforholdene
 • evt. at være sammen med en lærling.


I ugen op til praktikstart skal du have styr på:

 • Transport: Virksomhedens adresse, og hvordan du kommer derhen.
 • Mødetid
 • Påklædning
 • Kantineforhold (madpakke el. andet)


Temapraktikker

En anden mulighed for at komme i praktik er de særlige temapraktikker for 9. og 10. klasse (se listen nedenfor). Formålet med disse er at kvalificere dit uddannelsesvalg og blive mere afklaret i forhold til uddannelses- og erhvervsønsker. Praktikforløbene koordineres af UUJ. Se ansøgningsfristen og krav til ansøgning ved de forskellige tilbud. Du betaler selv eventuelle transportudgifter.

Hvis du ønsker temapraktik, gør du sådan:

 1. Snak med din lærer og dine forældre om, hvornår du kan komme i praktik. Du skal have godkendelse fra din lærer, hvis praktikugen ligger uden for skolens praktikuger.
 2. Udfyld praktikskema temapraktik og skriv personlig ansøgning, hvis det kræves.
 3. Mail papirerne til live@favrskov.dk eller aflever det til din uddannelsesvejleder på skolen.
   

Du udfylder skemaet Temapraktik her

Temapraktikker

 • Skorstensfejer

  • Praktik hele året
  • Ingen ansøgningsfrist
  • Eleven sender sin ansøgning direkte til Skorstensfejerlauget
  • Her kan du læse lidt om faget: Uddannelsen
  • Her har du kontaktinformationer: Skorstensfejer i Hammel
  • Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken.
 • Dansk Byggeri

  • Praktik hele året
  • Ingen ansøgningsfrist
  • Eleven sender sin ansøgning direkte til den enkelte virksomhed.
  • Her kan du læse lidt om skolepraktik hos Dansk Byggeri: Skolekontakt
  • Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken.
 • Grundfos

  • Grundfos afholder praktikker i ugerne 46 – 47 og 10 – 11
  • Ingeniør - Værktøjsmager – Elektronikfagtekniker – Automatiktekniker –
  • Industritekniker – Plastmager – Klejnsmed – Lageroperatør og logistik –
  • Datatekniker – IT-supporter – Gastronomikok og cater
  • Eleven sender sin ansøgning til Grundfos senest uge 41 (til uge 46-47) eller uge 5 (til uge 10 -11)
  • Læs om praktik på Grundfos her: Information om erhvervspraktik 
  • Find ansøgningsskema her: Ansøgningsformular
  • Hvis du får praktikken, skal du udfylde Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).
 • Aarhus Universitet (Science and Technology) og Ingeniørhøjskolen

  • Praktik i uge 3, 2020 (4 dage)
  • Eleven sender sin ansøgning direkte til Ingeniørhøjskolen
  • Ingeniørhøjskolen skal have din ansøgning senest d. 1. december 2019.
  • Se mere om forløb og ansøgningsproces her: Erhvervspraktik, astronomi og ansøgning
  • Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).
 • Sygehuspraktik Aarhus Universitetshospital

 • DR

  • Praktikken kommer til at ligge i oktober 2019
  • Eleven sender sin ansøgning direkte til DR
  • Følg med på DRs Facebookside ’DR Elever & Praktikanter’
  • Se mere om forløb og ansøgningsproces her: Praktik – DR
  • Hvis du får praktikken, skal du udfylde Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).
 • TV2 Østjylland

  • Praktikken kommer til at ligge i 2019 (hold øje med hjemmesiden)
  • Eleven sender sin ansøgning direkte til TV2 Østjylland
  • Se mere om forløb og ansøgningsproces her: Praktik – TV2
  • Hvis du får praktikken, skal du også udfylde Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).
 • Forsvaret

  • Du skal være fyldt 15 år, før du kan komme i denne praktik.
  • Der er flere praktikuger i løbet af skoleåret.
  • Send din personlige ansøgning samt Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder eller til live@favrskov.dk, så det er UUJ i hænde senest 6 uger før du ønsker at komme i praktik.
  • Beskrivelse og Krav til eleven – Forsvaret

Kontakt

Unges Uddannelse og Job
Hadsten Centret, Østergade 9, 1. sal (Sundhedshuset)
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 80

 

Besøgstid:
Mandag 9.30-15.00
Tirsdag 9.30-15.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00-17.00
Fredag 9.30-12.00

 

Telefontid:
Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

Senest opdateret

07.02.2020
kmaj