You are here

Erhvervspraktik

Her kan du læse mere om erhvervspraktik

Erhvervspraktik

Elever i 8. og 9. klasse har mulighed for at komme i erhvervspraktik i et erhverv inden for erhvervsuddannelserne. Du får yderligere information på klassen. Bl.a. om hvornår din skoles praktikuger ligger, og hvornår der er deadline for tilmelding.

Tilmelding til erhvervspraktik for elever i 8. og 9. klasse 

Formålet med denne praktik er at kvalificere dit uddannelsesvalg, give dig konkrete og praktiske erfaringer med erhvervsuddannelsernes karrieremuligheder og indblik i dagligdagen på en arbejdsplads.

Når du har fundet en praktikplads, skal du tilmelde dig til erhvervspraktik.

Er det ikke lykkedes dig at finde en praktikplads selv, har du mulighed for at få hjælp til at finde en. Når du har tilmeldt dig erhvervspraktik vil UUJ’s praktikformidling forsøge at finde en praktikplads ud fra dine ønsker. Senest 1 uge før praktikugen får du skriftlig besked om dit erhvervspraktiksted.

Du udfylder tilmelding til erhvervspraktik her. Tilmeldingsblanketten gælder både for dig, der selv har fundet en praktikplads, og for dig der har brug for hjælp til at finde en praktikplads. 

 

Her kan du se en video om erhvervspraktik:

 

Generelle regler: 

 • Du kan få dækket udgifter til offentlig transport til praktikker inden for erhvervsuddannelser, hvis praktikken er i nærområdet. Udfyld skemaet her til dækning af transportudgifter
 • Du er forsikret.
 • Du har mødepligt.
 • Hvis du bliver syg, skal du informere både praktikstedet og skolen.
 • Du får ikke løn.


Når du skal ud og finde en praktikplads, er det vigtigt, at du taler med virksomheden om muligheden for:

 • at deltage i virksomhedens praktiske arbejde 
 • at få kendskab til arbejdsforholdene
 • evt. at være sammen med en lærling.


I ugen op til praktikstart skal du have styr på:

 • Transport: Virksomhedens adresse, og hvordan du kommer derhen.
 • Mødetid
 • Påklædning
 • Kantineforhold (madpakke el. andet)


Temapraktikker

En anden mulighed for at komme i praktik er de særlige temapraktikker for 9. og 10. klasse (se listen nedenfor). Formålet med disse er at kvalificere dit uddannelsesvalg og blive mere afklaret i forhold til uddannelses- og erhvervsønsker. Praktikforløbene koordineres af UUJ. Se ansøgningsfristen og krav til ansøgning ved de forskellige tilbud. Du betaler selv eventuelle transportudgifter.

Hvis du ønsker temapraktik, gør du sådan:

 1. Snak med din lærer og dine forældre om, hvornår du kan komme i praktik. Du skal have godkendelse fra din lærer, hvis praktikugen ligger uden for skolens praktikuger.
 2. Udfyld praktikskema temapraktik og skriv personlig ansøgning, hvis det kræves.
 3. Mail papirerne til kui@favrskov.dkeller aflever det til din uddannelsesvejleder på skolen.

   

Du udfylder skemaet til temapraktik her

Er skemaet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Temapraktikker

 • Skorstensfejer

 • Dansk Byggeri

  • Praktik hele året
  • Ingen ansøgningsfrist
  • Eleven sender sin ansøgning direkte til den enkelte virksomhed.
  • Her kan du læse om skolepraktik hos Dansk Byggeri
  • Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken.
 • Grundfos

  Grundfos afholder praktikker i ugerne 46 – 47 og 10 – 11. 

  Hos Grundfos kan du komme i praktik som 

  • Ingeniør
  • Værktøjsmager
  • Elektronikfagtekniker
  • Automatiktekniker
  • Industritekniker
  • Plastmager
  • Klejnsmed
  • Lageroperatør og logistik
  • Datatekniker
  • IT-supporter
  • Gastronomikok og cater


  Eleven sender sin ansøgning til Grundfos senest uge 41 (til uge 46-47) eller uge 5 (til uge 10 -11)

   

  Læs mere om praktik på Grundfos her

   

  Find ansøgningsskema her

   

  Hvis du får praktikken, skal du udfylde Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken (findes også øverst på siden).

 • Aarhus Universitet (Science and Technology) og Ingeniørhøjskolen

  • Praktikken foregår i uge 3 (4 dage) og deadline for tilmelding er den 1. december 2020
  • Eleven sender sin ansøgning direkte til Ingeniørhøjskolen
  • Se mere om forløb og ansøgningsproces her: Erhvervspraktik, astronomi og ansøgning
  • Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).
 • Sygehuspraktik Aarhus Universitetshospital

  Sygeplejerske – bioanalytiker – radiograf – ergoterapeut - fysioterapeut

  Aarhus Universitetshospital afholder tre dages praktik i uge 44 (mandag til onsdag), og deadline for tilmelding er den 1. oktober 2021

  Der er plads til 24 elever pr. hold.
  Du kan søge praktik i følgende fag:

   

  Du må gerne ønske flere fag, da det ikke er sikkert du får din 1. prioritet opfyldt.

   

  Krav til ansøgeren til praktik på Aarhus Universitetshospital

  Eleven SKAL være fyldt 15 år ved praktikkens start! Eleven skal indsende en personlig ansøgning (skriv lidt om dig selv og en begrundelse for praktikønsket) til praktikkontoret. Der er rigtig mange, som ønsker denne praktik – derfor skal du være helt sikker på, at det er noget du vil deltage i – du kan ikke bare melde fra, hvis du fortryder. Husk også at udfylde tavshedserklæringen her


  Eleven skal være psykisk robust. Det forventes, at eleven er potentiel ansøger til en uddannelse inden for sundhedssektoren. Ligeledes forventes det, at eleven på det personlige plan har en fornuftig holdning, både i forhold til sig selv og til sine omgivelser – såvel i dagligdagen som i pressede situationer. Endvidere skal eleven have forståelse for, at det er nødvendigt med en god og sund personlig hygiejne, når vedkommende skal i praktik på et hospital. Under opholdet på Aarhus Universitetshospital bæres uniform med korte ærmer. Der er endvidere mulighed for at få udleveret hovedtørklæde. Man må have en næsepiercing. Man skal dog være opmærksom på, om næsepiercingen f.eks. en ring har en størrelse, så man ikke selv kan komme til skade, f.eks. ved at næseringen hænger fast i noget eller, at en patient kommer til at rykke i den. Dernæst er det vigtigt at overveje, om næseringen afviger meget fra det "almindelige". På hospitalet bærer vi uniform for at optræde neutralt over for patienter. Patienter er i en sårbar situation, hvor de ikke selv kan vælge, hvilket plejepersonale de ønsker at blive passet af. En mindre lille sten på siden af næsen er ikke problematisk, det svarer til en kort halskæde. Eleven må ikke lide af væsentlige fysiske skavanker (f.eks. dårlig ryg, hjertefejl, epilepsi, kraftig allergi eller lignende).


  Sådan søger du og sådan behandler vi din ansøgning

  Samtlige ansøgninger skal gå via praktikkontoret. Praktikkontoret gennemgår ansøgningerne og foretager den endelige udvælgelse af praktikanter. Ansøgningerne videresendes til Aarhus Universitetshospital. De elever, der optages, vil få tilsendt mødeplan for praktikugen.

   

  Send din personlige ansøgning, samtykkeerklæring samt Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder eller til kui@favrskov.dk

 • DR

  • Praktikken kommer til at ligge i 2020
  • Eleven sender sin ansøgning direkte til DR
  • Følg med på DRs Facebookside ’DR Elever & Praktikanter’
  • Se mere om forløb og ansøgningsproces her: Praktik – DR
  • Hvis du får praktikken, skal du udfylde Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).
 • TV2 Østjylland

  • Praktikken kommer til at ligge i 2020 (hold øje med hjemmesiden)
  • Eleven sender sin ansøgning direkte til TV2 Østjylland
  • Se mere om forløb og ansøgningsproces på TV2 Østjyllands hjemmeside
  • Hvis du får praktikken, skal du også udfylde Temapraktikskemaet til UUJ, så du er forsikret under praktikken (findes øverst på siden).
 • Forsvaret

  Grundet Covid-19 aflyser Forsvaret midlertidig alt erhvervspraktik i 1. halvår af 2021

   

  Elever, der har fået aflyst deres praktikplads i 2. halvår af 2020, vil ikke automatisk får en ny plads.

   

  Der vil derfor forventeligt først være erhvervspraktik i Forsvaret igen i skoleåret 2021-2022.

   

  Praktiktilmelding er derfor ikke muligt i øjeblikket.

 • Moesgaard Museum

Kontakt

Unges Uddannelse og Job
Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 80

 

Besøgstid:
Mandag 9.30-15.00
Tirsdag 9.30-15.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00-17.00
Fredag 9.30-12.00

 

Telefontid:
Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

Senest opdateret

07.05.2021
kmaj