You are here

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Her kan du læse mere om den forberedende grunduddannelse

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der har afsluttet grundskolen, er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser. 

Uddannelsen består af et introducerende basisforløb og tre uddannelsesspor, du kan vælge imellem.

De tre uddannelsesspor er:

  • almen grunduddannelse - agu
  • produktionsgrunduddannelse - pgu
  • erhvervsgrunduddannelse – egu


Agu har praksisrettet undervisning i almene fag. Agu gør dig klar til en erhvervsuddannelse eller til anden ungdomsuddannelse.

På pgu og egu skal du vælge mellem nogle faglige temaer, som gør dig klar til en erhvervsuddannelse eller til at få et job. På pgu har du mest værkstedsundervisning.

På egu er du i praktik det meste af tiden.


Optagelse

Der er ingen adgangskrav til FGU. Men for at du kan blive optaget på FGU, skal du kontakte din uddannelsesvejleder i UUJ. Du og din uddannelsesvejleder skal i fællesskab vurdere, om FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering.

Dernæst laver I sammen en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan du opnår de mål, du har om uddannelse eller job. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

På basisforløbet er der løbende optag. På de tre uddannelsesspor er der optag to gange om året.


Økonomi

Du får skoleydelse, når du går på FGU. I 2019 er skoleydelsen følgende:

  • 1516 kr. om måneden, hvis du er under 18 år
  • 2631 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og hjemmeboende
  • 6106 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og udeboende


Hvis du har børn, kan du desuden få et tillæg.

 

Kontakt

Unges Uddannelse og Job
Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 80

 

Besøgstid:
Mandag 9.30-15.00
Tirsdag 9.30-15.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00-17.00
Fredag 9.30-12.00

 

Telefontid:
Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

Senest opdateret

29.08.2019
kmaj