You are here

Revalidering

Revalidering er for dig, der ikke kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Personer med begrænset arbejdsevne kan få revalidering. Revalidering er et tilbud om erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk støtte.

Revalidering skal hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet. 

Du kan søge din kommune om revalidering.

Før du kan få revalidering, er det en forudsætning, at alle andre muligheder er undersøgt - f.eks. Statens Uddannelsesstøtte eller andre tilbud efter beskæftigelseslovgivningen.

Revalidering kan blandt andet ske ved støtte til:

 • Kursusforløb
 • Optræning på nuværende eller anden arbejdsplads
 • Uddannelse


Revalideringen skal gennemføres på så kort tid som mulig. I revalideringen bliver der taget hensyn til dine ønsker og forudsætninger, og der bliver også taget hensyn til, hvad arbejdsmarkedet efterspørger.

Forrevalidering

Er der behov for afklaring af, hvad og hvor meget du kan klare, kan Favrskov Kommune iværksætte forrevalidering.

Forsørgelse under revalidering

Under revalidering ydes der som hovedregel revalideringsydelse. Størrelsen af ydelsen afhænger blandt andet af, om du er over eller under 30 år, og om du er forsørger.

Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af evt. formue eller ægtefælles indtægt. Hvis du er i forrevalidering, beholder du dit hidtidige forsørgelsesgrundlag - f.eks. kontanthjælp eller sygedagpenge.

Udgifter til nødvendige bøger, kursusafgift, behov for særlig arbejdspladsindretning m.v. dækkes af kommunen.

Har du mere end 24 kilometer fra bopæl til uddannelsessted eller arbejdssted og retur, har du ret til befordringsgodtgørelse.

Kontakt Jobcenter Favrskov

Har du spørgsmål om revalidering, kan du kontakte Jobcenter Favrskov. Se telefonnumre og åbningstider nedenfor.

Hvem kan få revalidering?

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

For at få støtte til revalidering:

 • skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
 • skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
 • må der ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

Hvordan får jeg revalidering?

Det er kommunen, der skal tage stilling til, om revalidering er en mulighed for dig.

Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde Min Plan. Min Plan skal bl.a. beskrive, hvilken type arbejde du sigter mod, de planlagte initiativer og en tidsplan.

Du kan finde flere informationer om reglerne for revalideringstilbud, fx godkendelse af revalideringen, indholdet af Min Plan osv. på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvad og hvor meget kan du klare? - forrevalidering

For at kunne afklare disse spørgsmål skal du ofte igennem en forrevalidering. Den indeholder som regel en såkaldt arbejdsprøvning, hvor du kan prøve dine kræfter, evner og muligheder af i forskellige arbejdsfunktioner. En forrevalidering kan foregå på en arbejdsplads eller en revalideringsinstitution, men det kan også være et højskoleophold, hf-kurser, undervisning på 9.-10. klasses niveau, erhvervsintroducerende kurser mv.

Økonomi under forrevalideringen

Under en forrevalidering får du udbetalt samme ydelse som umiddelbart før forrevalideringen. Det kan fx være kontanthjælp, sygedagpenge eller løn under sygdom.

Uddannelse, omskoling eller virksomhedspraktik

En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Virksomhedspraktik tilbydes normalt, hvis du har erhvervserfaring og består af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Under praktikken får du revalideringsydelse eller i særlige tilfælde den overenskomstmæssige løn.

Revalidering som ansat

Revalidering kan også foregå via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver - såkaldt virksomhedsrevalidering.

Ordningen bruges normalt, hvis du har meget erhvervserfaring. Denne revalidering kan bestå i en egentlig faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Under forløbet får du udbetalt et beløb, der svarer til revalideringsydelsen eller i særlige tilfælde den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle område.

Hvor meget kan jeg få i revalideringsydelse?

En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb, du kan få som ledig. Det vil sige 19.334 kr. (2021) pr. måned. Hvis du er under 25 år, får du dog normalt kun den halve revalideringsydelse.

 • er du over 30 år, får du 19.334 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 30 år forsørger eget barn i dit hjem, får du 19.334 kr. (2021) pr. måned 
 • er du fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende børn, får du 15.547 kr. (2021) pr. måned 
 • er du fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn, får du 11.698 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 25 år og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 7.541 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 25 år og bor hos en eller begge dine forældre, får du 3.639 kr. (2021) pr. måned 
 • er du under 25 år, er gravid og er 12 uger henne, får du 11.698 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 25 år og psykisk syg med forsørgelsespligt for ikke hjemmeboende børn, får du 15.547 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 25 år, psykisk syg og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 11.698 kr. (2021) pr. måned
 • er du under 25 år, modtager du maks. hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg, får du 15.547 kr. (2021) pr. måned
 • hvis du har indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitligt overstiger højeste revalidering, får du 19.334 kr. (2021) pr. måned
 • din revalideringsydelse nedsættes, hvis du har en anden arbejdsindtægt, som overstiger 12.000 kr.  (2021) pr. år.

Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

Revalidering i højst fem år

Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år. Hvis revalideringen er gået efter planen, har du fundet et arbejde og kan forsørge dig selv.

Hvis du efter overstået uddannelse/endt revalidering ikke er kommet i arbejde, kan du enten kontakte en a-kasse og undersøge, om du ved eventuelt medlemskab er berettiget til dagpenge, eller du kan kontakte kommunen og undersøge, om du er berettiget til kontanthjælp.

Hvis du ikke kan komme i arbejde, fordi du har en varig funktionsnedsættelse, kan du i dialog med kommunen få afklaret, om du opfylder betingelserne for at få et fleksjob.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt

Jobcenter Favrskov
Vesselbjergvej 18, Hadsten
Tlf. 89 64 10 10


Skriv fra din digitale postkasse


Besøgstid:
Mandag: 09.30-15.00
Tirsdag: 09.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00-17.00
Fredag: 09.30-12.00

Telefontid:
Mandag: 09.00-15.00
Tirsdag: 09.00-15.00
Onsdag: 09.00-15.00
Torsdag: 09.00-17.00
Fredag: 09.00-12.00
 

 

 

 

Senest opdateret

07.05.2020
kmaj