You are here

Samtykkeerklæring til sagsbehandling i jobcentret

Vi har brug for dit samtykke for at behandle din sag i jobcenteret

Ønsker du din sag behandlet i Jobcenter Favrskov beder vi dig udfylde og underskrive en samtykkeerklæring.

Vi har brug for dit samtykke, for at vi kan indhente og/eller videregive relevante oplysninger til belysning og behandling af din sag i jobcentet.
 

Senest opdateret

23.10.2020
tjoh