You are here

Sygedagpenge

Hvis du bliver syg eller kommer til skade, kan du få sygedagpenge. Du skal melde dig syg, før du kan modtage penge.

Når du er syg, er det Sygedagpengeydelsen, der beslutter, om du får ydelsen. Sygedagpengeydelsen giver også besked videre til Sygedagpengeafdelingen om udbetalingerne.

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af din egen sygdom, eller hvis du er kommet til skade. 

Der er forskellige regler for, hvornår og hvordan du modtager sygedagpenge:


Du skal bo i Danmark og betale skat af din indtægt for at modtage sygedagpenge.
 

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Du kan som udgangspunkt få sygedagpenge i sammenlagt 22 uger inden for de seneste 9 måneder, så længe du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Retten til sygedagpenge ophører, når du ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Hvis du fortsat er uarbejdsdygtig efter de 22 uger, skal kommunen revurdere din situation og tage stilling til, om sygedagpengeperioden kan forlænges.

Jobafklaringsforløb

Hvis kommunen ved revurderingen træffer afgørelse om, at dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges, kommer du i jobafklaringsforløb. I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uafhængigt af, om du har formue eller en ægtefælle/samlever.

Under et jobafklaringsforløb modtager du en individuel tilpasset tværfaglig beskæftigelsesindsats, hvor der bliver arbejdet med at hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløbet kan vare op til to år, og der er mulighed for at forlænge jobafklaringsforløbet, hvis kommunen vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.


Raskmelding

Hvis du har fået udbetalt sygedagpenge, eller din arbejdsgiver har fået refusion fra kommunen på grund af dit sygefravær, skal du huske at raskmelde dig til kommunen, når du igen er i stand til at arbejde:

  • Hvis du er ledig, skal du raskmelde dig på JobNet 
  • Hvis du er lønmodtager, skal du eller din arbejdsgiver raskmelde dig til din opholdskommune senest én uge efter, at udbetaling af sygedagpenge fra din arbejdsgiver er ophørt
  • Hvis du er selvstændig, skal du indsende en erklæring om raskmelding via NemRefusion

Kontakt

Jobcenter Favrskov
Vesselbjergvej 18, Hadsten
Tlf. 89 64 10 10


Skriv fra din digitale postkasse


Besøgstid:
Mandag: 09.30-15.00
Tirsdag: 09.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00-17.00
Fredag: 09.30-12.00

Telefontid:
Mandag: 09.00-15.00
Tirsdag: 09.00-15.00
Onsdag: 09.00-15.00
Torsdag: 09.00-17.00
Fredag: 09.00-12.00
 

 

 

 

Senest opdateret

10.03.2021
kmaj