You are here

Unges Uddannelse og Job

Her kan du læse mere om den kommunale ungeindsats i Favrskov Kommune

Den kommunale ungeindsats (KUI) i Favrskov Kommune indeholder uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 15 og 30 år. Ungeindsatsen hedder Unges Uddannelse og Job.  

Unges Uddannelse og Job består af det tidligere Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcentrets opgaver for uddannelseshjælpsmodtagere.

I Unges Uddannelse og Job kan du få vejledning om uddannelse og job og komme i kontakt med en uddannelsesvejleder (tidligere kaldet UU-vejleder), hvis du ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Uddannelsesvejledningen foregår på grundskolerne i Favrskov Kommune og i vores afdeling i Hadsten,

Vejledningen skal i samarbejde med grundskoler, ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv medvirke til at give de unge de bedste muligheder for at foretage et godt og rigtigt valg af ungdomsuddannelse.

I Unges Uddannelse og Job har vi desuden ansvar for at målgruppevurdere til FGU (forberedende grunduddannelse). 
 

Er du 15-17 år?

Alle 15-17 årige, som ikke er omfattet af undervisningspligten i henhold til folkeskoleloven, har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som sigter mod, at den unge kan gennemføre en uddannelse.

Unges Uddannelse og Job (UUJ) skal føre tilsyn med, at denne pligt overholdes. Du kan altid ændre din uddannelsesplan, men du og dine forældre skal samarbejde med UUJ om, at det, der er aftalt, bliver overholdt. Ud over uddannelse kan pligten opfyldes gennem højskole, sprogskole/ophold i udlandet, arbejde, særlige forløb, aftalt med UUJ.
 

Er du 18-25 år?

Du kan få personlig vejledning vedrørende de forskellige ungdomsuddannelser hos UUJ og få støtte til at træffe det uddannelsesvalg, der passer dig bedst.

Uddannelsesvejlederne formidler viden om relevante støttemuligheder, således du kan gennemføre din uddannelse.

Du kan altid henvende dig til Unges Uddannelse og Job hvis:

  • du vil vide mere om uddannelser
  • du søger arbejde (Vi har ikke jobbet, men kan give tips og gode ideer)
  • du har det svært med din uddannelse
  • du skal tilmelde dig en uddannelse
  • du overvejer udland, højskole, mm
  • du gerne vil på FGU (forberedende grunduddannelse)

 

Er du forælder?

Som forældre har I stor indflydelse på jeres børns uddannelsesvalg. Som forælder kan du læse meget mere om vejledning, uddannelsesparathed, uddannelsespligt, støtte og relevante tilbud på Undervisningsministeriets Uddannelsesguide

Mere om unges uddannelse og job

Kontakt

Unges Uddannelse og Job
Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 80

 

Besøgstid:
Mandag 9.30-15.00
Tirsdag 9.30-15.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00-17.00
Fredag 9.30-12.00

 

Telefontid:
Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

Senest opdateret

13.09.2021
kmaj