You are here

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Her kan du læse mere om STU i Favrskov.

STU er en treårig ungdomsuddannelse, som henvender sig til unge, der ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser. Heller ikke selv om der tilbydes specialpædagogisk støtte.

Uddannelsen omfatter undervisning, vejledning og praktik. Uddannelsen skal give dig kompetencer, så du kan leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. Samtidig skal uddannelsen give dig tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor du kan møde nye venner og få nye sociale erfaringer.
 

Optagelse på STU 

Du har mulighed for at blive optaget på en STU-uddannelse, når du har færdiggjort grundskolen og starter på forløbet inden du er 25 år.

Er du interesseret i en STU-uddannelse, skal du kontakte Unges Uddannelse og Job (UUJ), som skal vurdere, om du tilhører målgruppen og kan indstilles en STU-uddannelse. Du kan ikke bare selv vælge uddannelsen. Selve uddannelsesforløbet skal planlægges sammen med dig og din STU vejleder ved UUJ og godkendes i et visitationsudvalg. Er du under 18 år, skal dine forældre være med og sige god for planen.
 

Ansøgningsfrister

For at dit ønske om optagelse på STU pr. 1. august kan nå at blive behandlet og vurderet, skal din ansøgning være UUJ i hænde senest d. 15. marts og gerne så hurtigt som muligt.

Ønsker du STU pr. 1. februar, skal din ansøgning være UUJ i hænde senest d. 15. september og gerne så hurtigt som muligt.  

Du kan søge enten via din uddannelsesvejleder eller gennem optagelse.dk, hvis du kommer direkte fra 9. eller. 10. klasse. 

Spørgsmål og svar

 • Hvornår er der studiestart?

  Der er studiestart første mandag i februar og første mandag i august hvert år.

 • Hvem er STU for?

  STU er for dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der bliver ydet specialpædagogisk støtte. Det kan være forskellige typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for din berettigelse til et STU-forløb.

  STU-forløbene har blandt andet elever med generelle indlæringsvanskeligheder, AFS-problematikker, ADHD, psykiske problemer, fysiske handicaps og multihandicap.

 • Hvordan bliver jeg optaget på STU?

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have afsluttet grundskolen og være mellem 16 - 25 år, når du begynder STU-forløbet.

  Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og din sagsbehandler, der indstiller dig til visitationsudvalget.

  Her afgøres det, om du kan visiteres til STU i Favrskov Kommune.

 • Hvad indgår i et STU-forløb?

  Et STU-forløb er opbygget af tre dele:

  • Afklaringsforløb
  • Almendannende
  • Specifik

  Afklaringsforløb

  Formålet er at afdække dine personlige, sociale og faglige færdigheder samt motivation, ønsker og særlige behov. Denne del strækker sig over 12 uger.

  Den almendannende del

  I den almene del har undervisningen fokus på at udvikle din identitet og dine sociale relationer med henblik på at fremme selvværd, selvtillid og selvstændighed. Eksempler på fag er Aktuelt, Medborgerskab, ”Dig, mig og fællesskabet”, Arbejdskendskab og Forældreprojekt.

  Den specifikke del

  I den specifikke del vil du indgå i forskellige læringsmiljøer og eksempelvis deltage i pedelarbejde, madlavning, idrætsaktiviteter og kreative værksteder. Det har blandt andet til formål at forberede dig til arbejdspraktikker. Du kan desuden tilbydes undervisning i dansk, engelsk, matematik og ordblindeundervisning.

Mere information om STU

Information om de forskellige linjer og kvalitetsstandard for området.

Kontakt

STU Favrskov
Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Mikkel Stokholm Juul
Konstitueret afdelingsleder
Mob 20 52 73 61

Senest opdateret

24.09.2019
mbdm