You are here

Vejledningsaktiviteter til elever i 7.-10. klasse

Her kan du læse mere omkring de kollektive vejledningsaktiviteter på de enkelte klassetrin.

Unges Uddannelse og Job (UUJ) varetager vejledningen på skolerne i Favrskov. Vi har et korps af dygtige vejledere, der støtter eleverne i den proces, det er, at træffe et uddannelsesvalg i overensstemmelse med interesser, evner og muligheder.

Der er kollektiv vejledning til alle elever i 7.-10. klasse. Vejledningen skal bygge oven på den viden og de færdigheder, som eleverne bl.a. har tilegnet sig gennem det obligatoriske emne “Uddannelse og Job”. For de elever, der pr. 1 december i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate, vil der være en særlig vejledningsindsats med gruppe og individuelt baserede aktiviteter.

Du kan under denne menu læse mere omkring de kollektive vejledningsaktiviteter på de enkelte klassetrin.

Vejledningsaktiviteter i 7.-10. klasse

 • Vejledningsaktiviteter i 7. klasse

  I løbet af 7. klasse vil eleverne modtage kollektiv vejledning. Uddannelsesvejlederne kommer rundt i klasserne og præsenterer eleverne for hvad man kan man bruge en uddannelsesvejleder til? De vil blive introduceret til uddannelsessystemet, og der vil blive informeret omkring vejledningsværktøjer, som kan være til stor hjælp, når der skal drøftes valg af uddannelse.

   

  I slutningen af 7. klasse påbegyndes arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering, og eleverne vil blive introduceret til begrebet og de forudsætninger, der skal være opfyldt for at blive vurderet uddannelsesparat i 8.klasse. 

 • Vejledningsaktiviteter i 8. klasse

  Forældremøde

  Uddannelsesvejleder deltager i forældremøde og orienterer om Unges Uddannelse og Job og ungdomsuddannelser.


  Introduktionskurser

  I 8. klasse deltager alle elever i introduktionskurser i henholdsvis 2 og 3 dage på to forskellige ungdomsuddannelser. Skole og UU samarbejder om forberedelse og efterbehandling af introduktionskurserne.

  Du kan se video om tilmelding til introkurserne her (på Youtube)
   


  Uddannelsesaften

  I efteråret inviterer UUJ elever og forældre til uddannelsesaften, hvor vejledere fra ungdomsuddannelserne informerer og fortæller om de forskellige uddannelser.

   

  Kollektiv vejledning

  Alle elever vil modtage kollektiv vejledning. I den kollektive vejledning vil eleverne bl.a. blive orienteret omkring uddannelsessystemet, herunder sammenhængen mellem uddannelse og job samt få introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og eVejledningen mm.

   

  Gruppe- og individuelvejledning for ikke uddannelsesparate elever

  Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. UUJ tilrettelægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i denne elevgruppes særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer UUJ konkret, hvordan gruppevejledning og individuel vejledning kan supplere hinanden.
   

 • Vejledningsaktiviteter i 9. klasse

  Erhvervspraktik

  Et tilbud til de elever, der er uafklarede, så de får mulighed for at blive mere afklarede i forhold til deres uddannelses- og erhvervsønsker. Der er flere muligheder for at komme i praktik. 
   

  Brobygning

  På 9. klassetrin er det frivilligt at deltage i et brobygningsforløb (2-5 dage) for elever, der har brug for mere afklaring af kommende uddannelsesvalg.

  Brobygning er et undervisnings- og vejledningsforløb, der giver indsigt i den pågældende uddannelses indhold, de metoder der anvendes, og de krav der stilles i uddannelsen.

   

  Uddannelsesaften

  I efteråret inviterer UUJ elever og forældre til uddannelsesaften, hvor vejledere fra ungdomsuddannelserne informerer og fortæller om de forskellige uddannelser.

   

  Tilmelding til ungdomsuddannelserne

  Senest 1. marts skal eleverne have udfyldt tilmelding. Det sker på www.optagelse.dk. Tilmeldingen gælder både som ansøgning til ungdomsuddannelse, som tilmelding til 10. klasse og som oplysning om, hvad den unge er i gang med indtil det 18. år.

 • Vejledningsaktiviteter 10. klasse

  Forældremøde

  Uddannelsesvejlederen deltager i forældremøder ved skoleårets begyndelse.
   

  Brobygning

  Brobygning til ungdomsuddannelserne er obligatorisk i henholdsvis 2 og 3 dage. Eleverne besøger 2 forskellige ungdomsuddannelser.

   

  Erhvervspraktik

  Et tilbud til de elever, der er uafklarede, så de får mulighed for at blive mere afklarede i forhold til deres uddannelses- og erhvervsønsker.

   

  Uddannelsesaften

  I efteråret inviterer UUJ elever og forældre til uddannelsesaften, hvor vejledere fra ungdomsuddannelserne informerer og fortæller om de forskellige uddannelser.

   

  Vejledningssamtaler

  For elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate, vil der være en særlig vedledningsindsats, herunder gruppe- og individuelle vejledningssamtaler efter behov.

   

  Tilmelding til ungdomsuddannelserne

  Senest 1. marts skal eleverne have udfyldt tilmelding. Det sker på www.optagelse.dk. Tilmeldingen gælder både som ansøgning til ungdomsuddannelse og som oplysning om, hvad den unge er i gang med indtil det 18. år.

Kontakt

Unges Uddannelse og Job
Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 80

 

Besøgstid:
Mandag 9.30-15.00
Tirsdag 9.30-15.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00-17.00
Fredag 9.30-12.00

 

Telefontid:
Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

Senest opdateret

24.09.2019
kmaj