Klimaplanens formål

Klimaplanen 2025 fastsætter de overordnede politiske mål for, hvor meget Favrskov Kommune skal nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen frem mod år 2025, og hvordan kommunen skal fremme anvendelsen af vedvarende energi.

Versioner af Klimaplanen

Første Klimaplan for Favrskov Kommune blev vedtaget i 2012 og revideret i 2016. Klimaplanen forventes opdateret hvert fjerde år i forhold til de aktuelle muligheder og udfordringer på klima- og energiområdet. Næste gang i 2020. I forbindelse med kommende opdateringer af klimaplanen kan der inddrages nye temaer, og der vil blive foretaget en evaluering og eventuel revurdering af de opsatte temamål.

Desuden fastsætter planen forskellige temamål, i relation til fire udvalgte temaer:

  • Energiplanlægning

  • Energibesparelser

  • Landbruget som energileverandør

  • Transport  

Temamålene er retningsgivende for de konkrete projekter, som Favrskov Kommune efterfølgende vil arbejde med.

Overordnede mål for Klimaplan 2025:

  • Favrskov Kommune ønsker, at reducere CO2-udledningen fra energiforbruget med 50 % i 2025 i forhold til energiforbruget i 2009

  • Favrskov Kommune ønsker, at 50 % af energien i Favrskov Kommune i 2025 stammer fra vedvarende energikilder

  • Favrskov Kommune ønsker, at reducere CO2-udledningen fra den kommunale bygningsdrift med 50 % i 2025 i forhold til 2009

Klimaplanen for Favrskov Kommune er en dynamisk og handlingsorienteret plan, der løbende vil blive justeret i forhold til andre politikker og de aktuelle muligheder og udfordringer på energiområdet.

Opfyldelsen af klimaplanen mål om CO2-reduktioner og anvendelse af vedvarende energikilder vil ske som en samlet indsats, hvor der skal arbejdes med både planlægning og igangsættelse af konkrete projekter for både borgere, virksomheder og kommunen.

Favrskov Kommune tager med klimaplanen vores udfordringer seriøst og har afsat 1 million kroner om året, som skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejder, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune.

Projektkataloger for klimaplanen

I tilknytning til Klimaplan 2025, skal Byrådet, hvert andet år, godkende et projektkatalog. 

Projektkatalogerne indeholder en beskrivelse af de konkrete projekter, som Favrskov Kommune vil arbejde med. Projekterne i kataloget skal være i overensstemmelse af klimaplanens fire udvalgte temaer –   Energiplanlægning, Energibesparelser, Landbruget som energileverandør samt temaet Transport.

Projektkatalogerne omfatter både initiativer rettet mod kommunens egen virksomhed og mod erhvervslivet og borgerne. Alle de beskrevne initiativer skal bidrage til at opfylde de overordnede mål.

Du kan se de forskellige projektkataloger her.