Favrskov Kommune har afsat en klimapulje på 60.000 kr.

Puljen skal understøtte ildsjæle, organisationer og virksomheder i initiativer og aktiviteter i Favrskov, der bidrager til den grønne omstilling.

Midlerne kan søges til aktiviteter og initiativer, der bidrager til at sætte klimaet på dagsordenen og skabe samarbejder på klimaområdet, herunder arrangementer under de årlige Klimauger.

Puljens formål er:

  • At yde støtte til foreninger og ildsjæles initiativer, der bidrager til den grønne omstilling
  • Styrke samarbejde mellem forskellige aktører om klimavenlige initiativer, der kan nå bredt ud i Favrskov Kommune
  • At skabe engagement for udvikling af klimavenlige initiativer hos borgere og virksomheder i Favrskov Kommune.

Hvor meget kan du søge?

Den samlede pulje er på 60.000 kr. Der kan søges op til 10.000 kr. pr. aktivitet, og det er muligt at søge om tilskud til mere end én aktivitet.

Hvad dækker puljen?

Der kan søges tilskud til udstyr og redskaber, lokaleleje, konsulentydelser, særlige enkeltstående arrangementer, opstart af nye aktiviteter, samarbejder og partnerskaber, markedsføring og oplysende events.

Hvad er kravene til at modtage tilskud?

Tilskuddet må ikke bruges med henblik på medlemshvervning, i partipolitisk øjemed eller reklame for egen forening/virksomhed etc. Desuden gives der ikke støtte til projekter, der kun berører en enkelt husstand. Der kan ikke søges penge til lønninger, ansættelser, interne goder samt aktiviteter eller initiativer med et kommercielt formål.

Ansøgningerne vurderes på, om de opfylder puljens formål og hvilken effekt, de forventes at have. Det er ikke nødvendigt at kunne dokumentere effekter, men i ansøgningen bedes du komme med nogle bud på, hvilke positive effekter aktiviteten kan have.

Midlerne udbetales, når der fremsendes fakturaer eller kvitteringer for udgifter afholdt i forbindelse med den godkendte aktivitet.

Frister

Deadline for ansøgninger: 1. februar 2022.

Tilbagemelding på ansøgninger: senest 7. februar 2022.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til Stine Lykke Holt på stlh@favrskov.dk