You are here

Fakta om Vandsamarbejdet i Favrskov

Her kan du læse om vandsamarbejdet og om, hvordan vandværker og Favrskov Kommune arbejder sammen om at sikre rent drikkevand til alle

Favrskovs vandværker har nu stiftet foreningen ”Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune”. Gennem samarbejdet indbetaler forbrugerne i de næste 12 år i gennemsnit 2 kroner per m3 vand. Alt i alt forventes det at give op til 50 millioner kroner, der skal bruges på at sikre, at der også i fremtiden er rent drikkevand i jorden under Favrskov.

Vandsamarbejdet blev stiftet på en generalforsamling 14. maj 2019, og i de kommende år skal vandsamarbejdet være med til at prioritere, hvor Favrskovs grundvand kræver mest fokus. Modellen for vandsamarbejde er kendt fra andre danske kommuner, og det er Favrskov Byråd, der har besluttet, at vandværkerne skal gå sammen i et vandsamarbejde.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på grundvand@favrskov.dk

Spørgsmål og svar om Vandsamarbejdet

 • Hvad er Vandsamarbejdet?

  Vandsamarbejdet er en forening, hvor alle almene vandværker er medlem. Almene vandværker er vandværker med 10 eller flere forbrugere. Vandsamarbejdet har en bestyrelse med syv medlemmer med repræsentanter fra vandværkerne: .

  • Ødum Vandværk
  • Foldby Vandværk
  • Ulstrup Vandværk
  • Farre Mark Vandværk
  • Hinnerup Vandværk
  • Hadsten Vandværk
  • Hammel Vandværk


  Favrskov Kommune er ikke en del af Vandsamarbejdet, men mødes jævnligt med bestyrelsen om indsatser til grundvandsbeskyttelse.

  Vandsamarbejdets officielle navn er Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune (VDF).

 • Hvorfor er der oprettet et vandsamarbejde i Favrskov?

  Byrådet besluttede i november 2017, at alle almene vandværker i Favrskov Kommune skal deltage i et vandsamarbejde.

  Vandsamarbejdet er oprettet for at beskytte drikkevandet fra vandværker i Favrskov Kommune.

  I et vandsamarbejde er alle vandværker fælles om at sikre rent drikkevand til alle kommunens borgere.

  Vandsamarbejdet sikrer at både store og små vandværker har råd til at beskytte drikkevandet. Et vandsamarbejde hjælper på den måde med at sikre, at der er rent vand til alle i fremtiden.

 • Hvad koster det for mig som forbruger?

  Det koster i gennemsnit 2 kr. pr. m3 inklusiv moms. Det er op til det enkelte vandværk at bestemme, om taksten opkræves efter forbrug, som et fast beløb eller som en blanding af begge.

  Eksempel: Hvis der afregnes efter forbrug svarer det for en familie med to voksne og tre børn til ca. 350 kroner/år. Din betaling til Vandsamarbejdet vil fremgå særskilt af vandregningen fra 2020.

 • Jeg er storforbruger (fx landbrug eller virksomhed) – er der rabat?

  Det er op til det enkelte vandværk at bestemme, hvordan taksten for vandet opkræves. Du betaler som udgangspunkt efter forbrug. Der vil være mulighed for at trække udgiften fra i skat. Hvis du er momsregistreret, refunderes moms på samme måde, som de øvrige udgifter til vand.

 • Hvad skal pengene bruges til?

  Pengene skal bruges til at kompensere landmænd for det dyrkningstab, der er ved at reducere eller fjerne brugen af gødning og sprøjtemidler på arealer omkring drikkevandsboringer. Samtidig vil pengene også bruges på oplysningskampagner til eksempelvis villaejere om ikke at bruge sprøjtemidler i haverne.

 • Hvor lang tid skal jeg betale penge til beskyttelse af drikkevandet?

  Favrskov Kommune og Vandsamarbejdet vurderer, at der skal betales de næste ca. 12 år.

 • Hvem bestemmer, hvordan pengene skal bruges?

  Vandsamarbejdet beslutter sammen med Favrskov Kommune, hvordan pengene skal bruges. Pengene tildeles både små og store vandværker.

  Se mere om prioritering af pengene i Favrskov Kommunes Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hadsten-området. I indsatsplanerne beskriver Favrskov Kommune, hvordan grundvandet beskyttes bedst muligt.

 • Er grundvandet ikke godt nok beskyttet allerede? Hvorfor skal vi gøre mere?

  Favrskov Kommune gør allerede i dag en stor indsats for at beskytte grundvandet. Der er dog brug for at gøre en særlig indsats på nogle af landbrugsarealerne, hvor størstedelen af vores drikkevand kommer fra.

  Flere steder i Favrskov Kommune er der et højt indhold af nitrat fra gødning eller fund af sprøjtemidler i drikkevandsboringer. Især i sårbare områder, hvor der er en ringe naturlig beskyttelse af grundvandet, er der behov for at lave mere grundvandsbeskyttelse. Naturlig beskyttelse er eksempelvis tykke sammenhængende lag af ler i jorden, der forhindrer, at forurenende stoffer siver ned til grundvandet.

 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil vide mere?

  Kontakt dit lokale vandværk eller Favrskov Kommune på grundvand@favrskov.dk eller 89 64 10 10.

Senest opdateret

11.11.2019
anoh