You are here

Varme

Hvis du skifter varmekilde, skal du give besked til kommunen.

Varmeforsyningen i Favrskov Kommune kommer enten fra fjernvarme, naturgas eller individuel varmeforsyning som olie-, pille- og halmfyr.

Du kan skifte fra fjernvarme/naturgas til individuel varme, hvis din ejendom ikke er omfattet af tilslutningspligt, du har fået dispensation eller hvis du bygger et nyt lavenergihus.

Hvis du skifter varmekilde, skal du give besked til kommunen, så det kan blive rettet i BBR. Det er ejerens ansvar, at BBR-meddelelsen er opdateret.

Det samme gælder, hvis du f.eks. etablerer brændeovn, solvarme og solceller.

Du kan give Favrskov Kommune besked via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller ved at sende besked via Digital Post.

Mere om varmeforsyning

 • Forbud mod elvarme

  Du må ikke etablere elvarme som hovedopvarmningskilde i nye og eksisterende huse med vandbåret centralsystem (dvs. radiatorer og gulvarme med vand), hvis husene er eller vil blive kollektivt forsynede med naturgas eller fjernvarme.

   

  Vi kan kun i helt særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod elvarme, f.eks. ved forsøgs- og demonstrationsbyggeri.

   

  Forbuddet gælder ikke:

  • lavenergihuse
  • bebyggelse der allerede har elvarme ved annoncering af forbuddet
  • ved tilbygning til et hus med elvarme, så længe der ikke etableres et helt nyt opvarmningssystem
  • hvis det på grund af byggetekniske forhold vil være uforholdsmæssigt dyrt at installere et centralvarmesystem (f.eks. i midlertidige pavilloner)
  • elradiatorer og elvandvarmere, der fungerer som supplerende varmekilde til opvarmning af yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler
  • elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse og lignende
  • elpatroner i et vandbåret centralsystem eller eldrevne varmepumper.

   

 • Strategisk Varmeplan for Favrskov Kommune

  Se varmeplanen for Favrskov Kommune


  Favrskov Kommune har lavet en strategisk varmeplan. Planen blev godkendt af Byrådet 27. maj 2014.
   

  Den strategiske varmeplan vurderer de fremtidige forsyningsmuligheder i både de nuværende kollektivt og de nuværende individuelt forsynede områder af kommunen, og har samtidig fokus på mulighederne for integration af ny teknologi og anvendelse af CO2-neutrale brændsler.
   

  Varmeplanen er en overordnet planlægning for den fremtidige varmeforsyning i Favrskov Kommune. Varmeplanen er ikke er juridisk bindende, og dermed giver varmeplanen heller ikke tilladelse til at gennemføre konkrete varmeforsyningsprojekter, ligesom tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning ikke kan fastsættes i en varmeplan. Både ændring af produktionsanlæg, udvidelse af forsyningsområder samt beslutning vedrørende tilslutningspligt vil forsat kræve udarbejdelse af projektforslag, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen, uafhængigt af denne varmeplan. 

 • Jordvarme

  Læs mere om jordvarme og ansøg om etablering på siden her: Jordvarme.

Senest opdateret

02.12.2019
anoh