You are here

Mindre dyrehold

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

Mindre dyrehold i byerne

I byerne kan du have op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, høns på visse betingelser, men ikke heste, får, grise og lignende.

Svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Mindre dyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzone, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt. Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er på højst:

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

3) et dyrehold med enten

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af punkt a,

c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),

d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

e) 15 producerede slagtesvin,

f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

h) andre dyretyper end nævnt i punkt a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller

i) forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter punkt a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Er du i tvivl, så kontakt Favrskov Kommune.

Har du flere dyr, end listen beskriver, er du omfattet af reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold.

Mere om mindre dyrehold

 • Er dit dyrehold tilladt i området?

  I byzone- og sommerhusområde og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv, er det ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold.
   

  Dispensation kan gives af kommunen i særlige tilfælde.
   

  I byzone er det tilladt at have maksimalt 30 stk. høns (inklusiv kyllinger og eksklusiv hane) og 4 voksne hunde med hvalpe. 
   

  Placering af bygninger m.m. kan kræve særlig tilladelse.

 • Regulativ for hønsehold

  Se Favrskov Kommunes Hønseregulativ.
   

  Regulativet samler love og regler fra lovgrundlaget og angiver konkrete regler og anvisninger for f.eks. flokstørrelser for høns, afstand til skel, fjerkræhuse og -gårdes indretning og drift samt administrative bestemmelser.


  Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Team Landbrug
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

17.08.2020
anoh