You are here

Mindre dyrehold

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

Mindre dyrehold i byerne

I byerne kan du have op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, høns på visse betingelser, men ikke heste, får, grise og lignende.

Svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Mindre dyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzone, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt. Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er på højst:

 • 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion
 • 10 får med lam
 • 10 geder med kid
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • 30 stk. høns


Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end de ovenfor nævnte, er det kommunen, der afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt eller ikke erhvervsmæssigt.

Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, kræver det normalt en byggeanmeldelse/-tilladelse.

Har du flere dyr end listen beskriver, er du omfattet af reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold.

 

Mere om mindre dyrehold

 • Er dit dyrehold tilladt i området?

  I byzone- og sommerhusområde og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv, er det ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold.

  Dispensation kan gives af kommunen i særlige tilfælde.

  I byzone er det tilladt at have maksimalt 30 stk. høns eller 4 voksne hunde med hvalpe. 


  Placering af bygninger m.m. kræver også særlig tilladelse.

  Der findes ikke fastlagte afstandskrav for det lille dyrehold.

 • Regulativ for hønsehold

  Se Favrskov Kommunes Hønseregulativ.

  Regulativet samler love og regler fra lovgrundlaget og angiver konkrete regler og anvisninger for f.eks. flokstørrelser for høns, afstand til skel, fjerkræhuse og -gårdes indretning og drift samt administrative bestemmelser.

Kontakt

Teknik og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

24.03.2017
anoh