You are here

Ældre

En målsætning på ældreområdet er gensidig tillid til, at vi sammen finder den bedste løsning til at imødekomme dine behov for hjælp.

En vigtig målsætning er, at enhver borger har tillid til, at der er hjælp at finde, når der bliver brug for den. En tillid til at din kommune er en aktiv samarbejdspartner, når dine behov for hjælp og støtte ændrer sig i løbet af livet.

Det er vigtigt, at du får en klar sammenhæng mellem behovet for hjælp og den hjælp der bliver bevilliget. Alle i Favrskov Kommune har krav på en service, der tager afsæt i den enkelte borgers situation.

Favrskov Kommune vil støtte borgeren i at være herre i eget liv. Tildelingen af hjælpen tager derfor udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og hjælpen tildeles ud fra en vurdering af, hvad den enkelte borger har brug for.

Indsatsen vil blive tilrettelagt med det formål at skabe flest mulige valgmuligheder og tilbud om vejledning til at træffe sunde valg.

Værdighedspolitik

Ældrerådet i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandard: Ældre- og Sundhedsområdet

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.​

Kvalitetsstandard 2020

Kontakt

Henriette Halgaard Rasmussen
Ældrechef
Anni Dahl Rasmussen
Områdeleder
Visitation, Hjælpemidler og Rehabilitering
Lene Gravgaard
Distriktsleder
Hjemmeplejen, Favrskov Vest
Lone Stougaard
Distriktsleder
Hjemmeplejen, Favrskov Øst
Lotte Meldgaard Foged
Distriktsleder
Plejecentrene, Favrskov Vest
Pia Hedegaard
Distriktsleder
Plejecentrene, Favrskov Øst

Senest opdateret

14.09.2020
mbdm