You are here

Ældre på Hjul

Favrskov Kommune og Nordea-fonden har sat fokus på cykelaktiviteter med projektet ”Ældre på hjul"

Målet er at skabe en aktiv cykelkultur blandt de 280 beboere på Favrskovs otte plejecentre i et tæt samarbejde mellem beboerne selv, medarbejdere, frivillige, ansatte og pårørende.

 20 beboere blev udvalgt til en særlig træningsindsats, hvor de ældre i tre måneder hen over foråret og sommeren har cyklet mindst tre gange om ugen på såkaldte kombicykler, hvor både arme og ben er i bevægelse. En gangtest, hvor de ældre på tid skulle rejse sig fra en stol og gå et stykke rundt om et punkt på gulvet og sætte sig igen, viste en gennemsnitlig forbedring på hele 24,8 procent, og i en måling af de ældres selvvurderede helbred var der en forbedring på 12 procent i eftermålingen.

Se og hør mere om projektet i videoen her: 

 
Cykelprojekter i Favrskov rettet mod ældre 

Over de seneste år er der gennemført en række cykelinitiativer rettet mod ældre medborgere i Favrskov Kommune - blandt andet:

  • Cykling uden alder: Lån en rickshawcykel på kommunens plejecentre og kulturcentre og tag en ældre medborger på cykeltur 
  • Cykelkonkurrence mellem plejecentrene målrettet personale, pårørende og beboere - der konkurreres om flest kørte minutter 
  • Dekoration og udsmykning af cykler, rollatorer og kørestole på plejecentrene

Senest opdateret

01.11.2019
tjoh