You are here

Bestil det gule sundhedskort

Sundhedskort er det nye navn for det gamle gule sygesikringsbevis, som giver dig ret til sundhedsydelser.

Det gule sundhedskort udstedes til alle med bopæl i Danmark og giver ret til sundhedsydelser, som dækkes af det offentlige.

Børn født i Danmark modtager sundhedskortet efter dåb eller navngivning. Personer, som flytter til Danmark, modtager sundhedskortet, når de registrerer adresse i folkeregisteret. 

Læs mere om sundhedskortet på borger.dk

Du får automatisk tilsendt et nyt gratis sundhedskort ved:

 • flytning
 • navneændring, hvis du indgår ægteskab
 • ændringer i din lægepraksis' oplysninger


Er dit sundhedskort blevet væk eller gået i stykker, kan du bestille et nyt i løsninger nedenfor. Det koster 205 kr. (2020).

Leveringstiden er 2-3 uger, og kortet bliver sendt til din folkeregisteradresse.

Personoplysninger

 • Behandling af personoplysninger

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du foretager ændringer i fx din adresse, navne-, civilstands-, lægevalgsoplysninger mv.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen skal registrere oplysninger i CPR (Det Centrale Personregister). Herudover håndteres bestilling af nyt sundhedskort, lægevalg og –skift, og vi vil i visse tilfælde være forpligtet til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder eller private virksomheder.
   

  Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.
   

  Hjemlen til at behandle oplysninger findes i CPR-loven, jf. lovbekendtgørelse om Det Centrale Personregister, lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, som ændret ved L 2018-05-23 nr. 503 (ændringer som følge af ikrafttræden af forordning om databeskyttelse) samt sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med tilhørende forskrifter.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.
   

  For indsigt i oplysninger fra CPR skal du benytte den digitale selvbetjeningsløsning, som du kan finde på Borger.dk, søg under registerindsigt.
   

  Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 89 64 60 95.


  Læs mere databeskyttelse her.
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5                                                          
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

10.03.2021
kmaj