You are here

Børn fra 0-6 år

Læs mere om sundhedsplejens tilbud til dig, der har børn fra 0-6 år.

Kontakt din sundhedsplejerske for børn 0-6 år (alfabetisk rækkefølge)

Anne Sofie Holm Christensen 
Mobil: 20 90 15 73

Ditte Seneca Kristensen
Mobil: 21 67 87 36

Ea Vinther Hedegaard
Mobil: 30 70 02 43

Gitte Nyby Frandsen 
Mobil: 30 70 02 79   

Hanne Buch-Hansen  
Mobil: 40 33 27 57 

Helle Arnfeldt Sørensen
Mobil: 30 70 02 76

Helle Schartau 
Mobil: 29 61 40 84 

Louise Gramstrup Lyck
Mobil: 21 60 87 45

Merete Revsbech Paulsen
Mobil: 21 67 88 27

Mie Bager 
Mobil: 
 

Rie Balling Bjerre 
Mobil: 21 67 88 68 

Sus Kornerup 
Mobil: 24 76 71 41

Kristina Camilla Rohde (Sundhedsplejerskestuderende)
Mobil: 51 83 71 73

Tilbud til forældre

 • Hjemmebesøg eller konsultation

  Vi tilstræber at kontakte jer telefonisk senest to dage efter fødslen.


  Derudover kan nybagte forældre forvente følgende tilbud:


  Tilbud om hjemmebesøg

  • 1. besøg: Når barnet er 4-5 dage gammelt.
  • 2. besøg: Når barnet er ca. 10 dage gammelt.
  • 3. besøg: Når barnet er ca. 8 uger gammelt.
  • 4. besøg: Når barnet er ca. 4 måneder. Besøget aflægges ofte i mødregruppen, men der er mulighed for individuelle hjemmebesøg.
  • 5. besøg: Når barnet er ca. 6 måneder (fortrinsvis førstegangsforældre).
  • 6. besøg: Når barnet er ca. 9 måneder.
  • 7. besøg: Når barnet er ca. 1½ år.

  Derudover tilbyder vi besøg efter behov

   
  Husk af melde afbud til din sundhedsplejerske, hvis du eller dit barn er syg. ​


  Konsultation i stedet for hjemmebesøg

  Hvis du ønsker at komme i vores konsultation på Sundhedscentret i Hammel eller Hadsten i stedet for at få hjemmebesøg, så er det også muligt.


   

  I ferier vil vi overvejende benytte os af konsultationer fremfor hjemmebesøg. 

 • Screening for fødselsdepressioner

  Sundhedsplejen tilbyder alle kommende mødre og fædre en screening for mulige efterfødselsreaktioner og fødselsdepression både i graviditeten, og når barnet er omkring 7-9 uger.
   

  Fødselsdepressioner eller efterfødselsreaktioner er relativt hyppige både blandt kvinder og mænd. Symptomerne kan svinge fra tristhed til dyb nedtrykthed, søvnløshed, selvmordstanker og hukommelsesbesvær.
   

  Hvis du har en efterfødselsreaktion eller fødselsdepression, vil du blive tilbudt anonyme samtaler med en familieterapeut. Har du mere alvorlige symptomer på en depression, anbefaler vi dig at gå til din egen læge for at drøfte, hvorvidt du har brug for medicinsk behandling samtidig med et tilbud om psykologsamtaler. 

 • Mødregruppe

  Sundhedsplejen er behjælpelig med at oprette mødregrupper. På grund af Covid19 kan vi desværre ikke tilbyde at deltage i grupperne, men vil opfordre mødrene til at mødes udendørs eller i lokaler, hvor der er god plads, så afstandskravene og hygiejnekravene kan overholdes.

   

  Skab et netværk med andre mødre i dit nærområde


  En mødregruppe vil ofte bestå af 4-6 mødre med spædbørn. Det tilstræbes, at mødrene kommer fra samme lokalområde. Sundhedsplejersken tilbyder at etablere gruppen samt deltage i gruppen, når børnene er omkring 4 måneder. I mødes på skift hos hinanden.
   

  Hvorfor deltage i en mødregruppe?

  • Du får mulighed for at lære andre mødre med børn at kende i dit lokalområde.
  • Du kan udveksle ideer og erfaringer med andre nybagte mødre.

  Du har mulighed for at tale med andre mødre om:

  • Dig selv og dit barn.
  • Fødslen og familielivet.
  • Amning, flaske og mad.
  • Søvn og barnets udvikling.
  • Opdragelse og søskende.

  Hvad skal der til for, at mødregruppen fungerer godt?

  • Når du lytter til de andre og bevarer fortroligheden.
  • De lytter til dig.
  • Du respekterer jeres forskelligheder.
  • Du møder op hver gang eller melder afbud, når du ikke kan komme.
  • I gør ting sammen i mødregruppen.
 • Forældrecafé - starter 1. oktober 2021

  Én gang i måneden holder sundhedsplejen forældrecafé. I forældrecaféen har vi fokus på dit barns og din families trivsel og sundhed. 

  I caféen har du mulighed for at:

  • Få personlig rådgivning af en sundhedsplejerske
  • Møde andre børnefamilier
  • Høre oplæg fra sundhedsplejen
  • I nogle forældrecaféer er der mulighed for at købe kaffe og te
 • Besøg ved adoption

  Når I er kommet hjem  med  jeres barn, tilbyder vi besøg efter behov uanset barnets alder. I er derfor velkomne til at kontakte os, når I har fået jeres barn hjem.

   

  Sundhedsplejersken kan give råd og vejledning om barnets sundhed og trivsel. Det kan fx være pleje og pasning af barnet, tegn på sygdom, kost, forebyggelse af ulykker, legens betydning, renlighed, opdragelse, barnets forhold til eventuelle søskende, samvær i familien og meget mere.

 • Hjemmebesøg til familier med børn på 1½ år

  Sundhedsplejen tilbyder alle familier et hjemmebesøg, når barnet er 1½ år. Besøget varer ca. 1½  time, og det er vigtigt, at barnet er vågent og kan deltage under besøget.

   

  Besøget tager altid udgangspunkt i den enkelte families behov.

   

  Ved besøget taler sundhedsplejersken med jer om barnets trivsel og udvikling, og hun observerer jeres barns sproglige, motoriske og sociale udvikling igennem leg og samspil.

   

  Nogle af de emner, I kan tale med sundhedsplejersken om, er:

  • Familieliv og hverdagen efter opstart i dagpleje eller vuggestue
  • Sprog og kommunikation mellem barn og forældre
  • Motorik og stimulering af barnet
  • Sikkerhed i hjemmet
  • Mad og spisevaner
  • Søvn og sovevaner
  • Barnets sociale udvikling
  • Selvstændighed og forældrerolle
  • Bleafvænning
  • Helbred og vaccinationer
 • Hjemmebesøg til familier med børn på 3½ år

  Forældre til 3½ årige børn kan få besøg af sundhedsplejersken.

  Har du/I som forældre særlige udfordringer med jeres barn – i form af eksempelvis kost, overvægt, forstoppelse, ”smid bleen”, søvn og sovetider eller i forhold til at være forældre: barnets øgede selvstændighed, konflikter og lignende.

  Så har I mulighed for at få besøg af sundhedsplejersken, som kan vejlede omkring disse spørgsmål. Din sundhedsplejerske sender dig et elektronisk spørgeskema i din eboks den måned, dit barn bliver 3½ år. Når du har udfyldt spørgeskemaet, kan du angive, om du ønsker besøg af sundhedsplejersken.

 • Marte Meo

  Marte Meo-metoden bygger på videooptagelser af dig og dit barn. Du har mulighed for selv at optage de situationer, som du ønsker hjælp til - og derefter vil en af vores Marte Meo-terapeuter/supervisorer se på videoen. Det kan være situationer, når det lille barn skal skiftes, når familien skal spise mv.

   

  Når sundhedsplejersken har set videoen, kan hun rådgive dig om, hvordan du bedst muligt kan støtte dit barns udvikling. Normalt vil et forløb bestå af 2-3 videooptagelser.

   

  Henvendelse kan ske til:
  Sundhedsplejerske/ Marte Meo-terapeut 
  Gitte Nyby Frandsen
  Mobil: 30 70 02 79

 • Tryghedscirklen - et gruppeforløb for forældre

  Tryghedscirklen er et gruppeforløb for forældre med børn i alderen 0-12 år, som ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen og forbedre samspillet med deres barn. 
   

  Læs mere om formålet med forløbet og om, hvad det indebærer at deltage

Kontakt

Telefontid mandag-torsdag kl. 8.00-13.00

Sekretær 

Hanne Erneberg 
Tlf. 89 64 24 62 
Mobil 40 35 40 97 
haer@favrskov.dk


Leder af B&U Sundhed

Joan Spørring Højgaard
Tlf. 21 67 94 84

Senest opdateret

14.09.2021
anoa