You are here

Boligændringer

Har du en varig nedsat funktionsnedsættelse? Så kan du søge om boligændring, hvis det gør din bolig bedre egnet som opholdssted.

Favrskov Kommune yder støtte til boligændring, hvis det gør din bolig bedre egnet som opholdssted.

Øvrige vilkår:

  • Hjælpen kan ydes uanset boligtype.
  • Hjælpen ydes i eget hjem, der hvor man varigt opholder sig. Boligindretning vedrører mur- og nagelfaste genstande.
  • Der skal søges, inden man går i gang med ændringer, og der skal foreligge bevilling.
  • Udgifterne skal være rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele.
  • Der kan være tale om reetablering efter nærmere fastsatte betingelser, der aftales inden, man går i gang med boligændringerne.
  • Reetablering af ejerbolig sker kun helt undtagelsesvist.
     

Eksempler på ændringer kan være: adgangsforhold, ramper og fjernelse af dørtrin, opsætning af greb, ændringer i køkken og badeværelse. 

Ergoterapeuten vil sammen med dig gennemgå dit hjem og finde frem til, hvad du har brug for. 

Kontakt

Visitationen
Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid
Mandag til fredag: kl. 9.00-11.00

Hospitaler: 
Udskrivningstelefon
Tlf. 89 64 23 77
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Senest opdateret

13.01.2021
anoa