You are here

Bostøtte Socialpsykiatri

Favrskov Kommune tilbyder bostøtte til borgere med en sindslidelse.

Bostøtte inden for psykiatrien henvender sig primært til borgere med en sindslidelse, hvis funktionsevne er betydeligt nedsat psykisk og socialt i forhold til at få hverdagslivet til at fungere.
 
Bostøtte omfatter hjælp, omsorg og støtte i egen bolig og tager udgangspunkt i den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger. Støtten tildeles efter en individuel behovsvurdering.
 
Indsatsen tager bl.a. sigte på, at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Formålet med indsatsen er at bidrage til:
 
 • at skabe en tilværelse for den enkelte borger, så denne ikke oplever sig udstødt på trods af en ofte alvorlig og personlighedsforandrende sygdom
 • at støtte til udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen mv., så borgeren bliver bedre i stand til at gøre brug af lokalsamfundets tilbud
   
I Favrskov Kommune er der oprettet et ungetilbud, Ungetilbuddet Carma, til unge mellem 18 og 30 år med sindslidelser eller udviklingsforstyrrelser.

Unge kan visiteres til tilbuddet, hvis den unge har brug for udvidet støtte i forhold til sociale og personlige forhold.
 
De unge modtager bostøtte efter behov, og har mulighed for at drage nytte af fællesskabet med de øvrige unge, der er tilknyttet tilbuddet.

Spørgsmål og svar

 • Hvor og hvordan søger du om bostøtte

  Hvis du som borger i Favrskov Kommune og har behov for bostøtte, skal du eller dine pårørende henvende dig til Social Indsats.

  En sagsbehandler fra Social Indsats vurderer og beskriver din funktionsevne og afklarer, om du kan få tildelt bostøtte. Det sker ved at indhente nødvendige oplysninger fra bl.a. din læge - naturligvis indhentes oplysningerne ikke uden din samtykke. Afgørelsen træffes altid ud fra en  konkret og individuel vurdering.

  Du vil modtage et brev, når sagsbehandleren har indhentet de fornødne oplysninger og indstiller sagen til visitation.
    
  Ved visitationen lægges der vægt på:

  • At du som udgangspunkt medvirker ved behandlingen af sin sag
  • At der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter
  • At der tilbydes en faglig forsvarlig løsning, og at der anvendes den mindst indgribende foranstaltning
  • At det indgår i afgørelsen, at indsatsen så vidt muligt skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt
  • Tydelig og gennemsigtig sagsbehandling

  Din sag vil blive afgjort inden for fire uger. I de særlige tilfælde, hvor sagen ikke er afgjort inden for fire uger, sender sagsbehandler brev om, hvornår sagen forventes afgjort.

  Umiddelbart efter visitation, vil du modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Den vil indeholde oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats, den forventede varighed og eventuelt andre særlige forhold.

Kontakt

Social Indsats
Industrivej 18
8450 Hammel
Tlf. 89 64 20 17


Telefontid
Mandag kl. 9.00-15.00
Tirsdag kl. 9.00-15.00
Onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 14.00-18.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Jane Rasmussen
Afdelingsleder
Mob 30 94 85 72

Senest opdateret

13.01.2021
anoa