You are here

Favrskov Hjerneteam

Det kan ændre livet for dig og dine pårørende markant, hvis du får en senhjerneskade med forskellige følger.

Følgerne efter en senhjerneskade kan være fysiske, kognitive, psykiske og sociale. 

Favrskov Hjerneteam varetager rehabiliteringen efter udskrivelsen fra hospitalet for borgere fra 18 år, der har fået en senhjerneskade. Vi er et tværfagligt team bestående af fysio- og ergoterapeuter, talepædagog, neuropsykolog og kommunens hjerneskadekoordinator.

Visitering

Når du bliver udskrevet fra hospitalet, får kommunens hjerneskadekoordinator din genoptræningsplan. Planen danner grundlag for, om du efter udskrivelsen tilknyttes Favrskov Hjerneteam.

Tilbud

Den rehabiliterende indsats fra Favrskov Hjerneteam er individuelt tilrettelagt og kan variere i omfang og længde. Rehabiliteringen tager udgangspunkt i dine behov, ønsker, mål, ressourcer og hele din livssituation. Du får tilknyttet en tovholder, der er med til at sikre og koordinere den tværfaglige indsats undervejs i dit rehabiliteringsforløb. Vi arbejder tæt sammen med Jobcenteret, Visitationen og andre relevante indsatser.

Pårørende

En hjerneskade rammer ikke blot den enkelte, men påvirker hele familien og dit netværk. Som pårørende er du en vigtig del af rehabiliteringen, og i forløbet er der mulighed for at deltage i målsætnings- og statusmøder. Vi tilbyder desuden individuelle samtaler og/eller møder for større dele af jeres fælles netværk.

Er du tidligere skadet?

Er du eller din pårørende tidligere ramt af en senhjerneskade, der stadig udfordrer jeres hverdag, så skal I kontakte kommunens hjerneskadekoordinator. Læs mere om hjerneskadekoordinatoren.

Gode links:

Hjerneskadeforeningen

Hjernesagen

Hjælp til pårørende

Videoen giver dig et indblik i, hvilke opgaver hospitalet og kommunen hver især varetager for at kunne sikre dig et godt og sammenhængende rehabiliteringsforløb. Folderen sætter også fokus på, hvem der gør hvad i forhold til din genoptræning og rehabilitering. 

Kontakt

Favrskov Hjerneteam
Tlf. 89 64 23 99
Hjerneskadekoordinator

Jane Mielche
20 59 07 07
jmie@favrskov.dk  

Senest opdateret

13.01.2021
anoa