You are here

Generelle tilbud til skolebørn

Her kan du læse om samarbejdet med sundhedsplejen igennem hele dit barns skoletid.

Undersøgelser og samtaler

Sundhedsplejen tilbyder på udvalgte klassetrin en screening af skolebarnets højde, vægt, syn og hørelse i vores sundhedsklinik på skolerne. Forud for undersøgelsen vil I som forældre eller barnet selv blive bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema på BørnUngeLiv.dk om barnets sundhed og trivsel. Dette skema vil danne baggrund for en eventuel sundhedssamtale med udgangspunkt i barnets behov.

Hvis undersøgelsen, spørgeskemaet eller samtalen med jeres barn giver anledning til bekymring, vil I som forældre altid blive kontaktet.

Som forældre er I også altid meget velkommen til at kontakte os, hvis I er bekymrede for jeres barn, eller hvis I har brug for råd og vejledning fra en sundhedsplejerske.

Undervisning og oplæg på forældremøder

Skolesundhedsplejersken tilrettelægger i samarbejde med lærerne at undervise i sundhedsrelaterede emner på forskellige klassetrin.

Skolesundhedsplejersken deltager så vidt muligt i forældremøder på 0., 4. og 7. Årgang med oplæg om relevante sundhedstemaer.

Kontakt og samarbejde

Forældre, børn og unge har altid mulighed for at henvende sig til skolesundhedsplejersken for støtte og vejledning i forhold til barnets eller den unges sundhed, udvikling og generelle trivsel.

Du er velkommen til at ringe eller skrive via AULA til skolens sundhedsplejerske, hvor du også kan lave en aftale om et evt. møde.

Skolesundhedsplejen samarbejder med andre faggrupper, som er tilknyttet skolen. F.eks. SFO og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Tilbud til skolebørn

 • Indskoling

  0. klasse

  Vi beder alle forældre om et generelt samtykke til, at barnet må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud. Forældrene vil også blive bedt om at udfylde et elektroniske spørgeskema på BørnUngeLiv.dk omhandlende barnets sundhed og trivsel. Skolesundhedsplejersken vil efterfølgende indkalde barnet til en indskolingsundersøgelse, hvor barnet vil blive målt og vejet, samt få foretaget en høreprøve og et synstjek. 
   

  Sundhedsplejersken laver på baggrund af spørgeskemaet og undersøgelserne en samlet vurdering af det enkelte barns sundhed og trivsel, og kontakter efterfølgende forældrene, hvis hun finder anledning til det.


  Som forældre er I altid velkomne til selv at kontakte skolesundhedsplejersken for at få en sundhedssamtale omkring jeres barn.
   

  Forældremøde i 0. klasse

  Sundhedsplejersken deltager så vidt muligt med et oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 0. klassetrin. 
   

  2. Klasse

  Forældre skal give samtykke til, at barnet må deltage i sundhedsplejens undersøgelse. Hvis der ikke foreligger et generelt samtykke fra tidligere, kontakter vi forældrene for at indhente samtykke. Ved undersøgelsen vil barnet blive målt og vejet og få foretaget et synstjek.
   

  Undervisning (0.-,1.-, 2.- og 3. klasse)

  Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på 0.-,1.-, 2.- og 3. klassetrin. Undervisningen koordineres med klassens lærere.

 • Mellemtrin

  4. Klasse

  Forældre skal give samtykke til, at barnet må deltage i sundhedsplejens sundhedsundersøgelse. Hvis der ikke foreligger et generelt samtykke fra tidligere, kontakter vi forældrene for at indhente samtykke.
   

  Barnet vil forud for undersøgelsen blive bedt om at udfylde et elektroniske spørgeskema på BørnUngeLiv.dk sammen med sine forældre. Skemaet handler om barnets sundhed og trivsel. Vi indkalder bagefter jers barn til en sundhedsundersøgelse, hvor vi blandt andet måler og vejer barnet og laver et synstjek. Efter behov tilbyder vi en sundhedssamtale med barnet med udgangspunkt i det udfyldte skema. 
   
  Sundhedsplejersken laver på baggrund af spørgeskemaet, undersøgelserne og eventuel samtale en samlet vurdering af barnets sundhed og trivsel og kontakter efterfølgende forældrene, hvis hun finder anledning til det.
   

  Som forældre er I altid velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken, hvis I ønsker at få en sundhedssamtale om jeres barn.
   

  Deltagelse i forældremøder 4. klasse

  Sundhedsplejen deltager så vidt muligt med et oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 4. klassetrin. 
   

  Undervisning (4.-, 5.- og 6. klasse) 

  Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på 4.-, 5.- og 6. klassetrin. Undervisningen koordineres med klassens lærere.

 • Udskoling

  Deltagelse i forældremøder i 7. klasse

  Sundhedsplejen deltager så vidt muligt med et oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 7. klassetrin. 
   

  Undervisning i 8. klasse

  Sundhedsplejersken tilbyder alle 8. klasser at deltage i vores Sundhedseksperimentarium. Dette koordineres med klassens lærere
   

  9. Klasse

  Hvis eleven er under 15 år, skal forældrene give samtykke til, at barnet må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud. Hvis eleven er over 15 år, er det den unge selv, der skal give samtykke.
   

  Alle elever i 9. klasse bliver opfordret til at udfylde et elektroniske spørgeskema på BørnUngeLiv.dk. Skemaet handler om den unges sundhed og trivsel. Vi indkalder efterfølgende den unge til en udskolingsundersøgelse, hvor vi måler og vejer den unge og laver en høreprøve og et synstjek. Efter behov tilbyder vi en sundhedssamtale med udgangspunkt i det udfyldte skema. 
   

  Sundhedsplejersken laver på baggrund af spørgeskemaet, undersøgelserne og evt. samtale en samlet vurdering af den unges sundhed og trivsel, og kontakter efterfølgende forældrene, hvis hun finder anledning til det. Er den unge over 15 år, skal den unge give samtykke til, at sundhedsplejersken må kontakte forældrene.
   

  Som forældre er I altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få en sundhedssamtale om jeres barn.

Senest opdateret

26.08.2020
tjoh