You are here

Genoptræning og rehabilitering

Du kan få genoptræning og rehabilitering, hvis du ikke længere kan klare dagligdagsopgaver.

Genoptræning

Du kan som borger få træning og genoptræning, hvis du har været indlagt på sygehus eller er svækket efter sygdom og har brug for at genvinde dit funktionsniveau. 

Rehabilitering

Hvis dit funktionsniveau har ændret sig, kan du få rehabilitering, så du så vidt muligt bliver selvhjulpen i forhold til at varetage dagligdagsopgaverne i din hverdag. Det kalder vi ’hverdagsrehabilitering’.

Hverdagsrehabilitering er et træningsforløb, vi tilbyder dig, hvis du søger hjemmepleje eller sygepleje og det vil altid gå forud for en visitation til fx praktisk hjælp eller personlig pleje.

Medarbejdere i Visitationen vil i samarbejde med dig vurdere, om du kan have udbytte af et rehabiliteringsforløb. Du vil typisk blive visiteret, hvis du på grund af sygdom eller svækkelse har nedsat funktionsevne eller hvis dit behov for hjælp i hverdagen øges.

Målet med træningen er, at du helt eller delvist genvinder dit funktionsniveau, så du kan bevare et selvstændigt og socialt liv og forebygge en yderligere nedsættelse af dit funktionsniveau.

Om hverdagsrehabilitering

 • Hvad kan du få hjælp til?

  Du kan fx få træning i personlig hygiejne og dagligdagsopgaver som rengøring, tøjvask, madlavning eller indkøb. 

  Du vil få vejledning, instruktion og støtte til aktiviteten. Derudover vil du få instruktion i brugen af relevante hjælpemidler.

 • Hvor og hvornår foregår træningen?

  Træningen foregår i dit eget hjem. 

  Tidspunkt for træning aftales individuelt og foregår som udgangspunkt i dagtimerne.

 • Hvor lang tid varer træningen?

  Træningsperioden er tidsbegrænset.

  Efter en periode vurderer medarbejdere i Visitationen, hvor meget træningen har hjulpet. Hvis du selv kan løse opgaverne igen, slutter træningen. Hvis der stadig er behov for hjælp, bliver du visiteret til hjemmehjælp eller sygepleje med udgangspunkt i, hvor meget du selv kan klare.
   

Senest opdateret

13.01.2021
anoa