You are here

Graviditet og adoption

I Favrskov Kommune er der tilbud om graviditetsbesøg til alle, som venter barn.

Sundhedsplejen tilbyder alle kommende forældre et graviditetsbesøg omkring 24. graviditetsuge. Besøget varer ca. 1 time, og vi anbefaler, at begge kommende forældre er til stede.

I graviditetsbesøget kan vi blandt andet tale om:

 • Jeres forventninger til barnet og jer selv som forældre
 • Jeres overvejelser om amning
 • Praktiske forhold
 • Sundhedsplejens tilbud og jeres forventninger 
 • Eventuelle erfaringer fra tidligere
   

Derudover tilbyder vi begge kommende forældre en screening for mulige efterfødselsreaktioner.

Når vi har modtaget information om graviditeten fra jordemoderen, vil jeres sundhedsplejerske ringe til jer for at lave en aftale. Hvis hun ikke træffer jer pr. telefon, sender sundhedsplejersken en besked via eboks, hvor hun beder jer om at kontakte hende.

Favrskov Kommune er tilknyttet tre fødesteder:

 • Aarhus Universitetshospital i Skejby
 • Regionshospitalet i Randers
 • Regionshospitalet i Viborg
   

Alle jordemoderkonsultationer i kommunen foregår på Regionshospitalet i Randers.
 

Besøg før adoption

Adoptivforældre tilbydes hjemmebesøg, inden barnet er hjemtaget. Adoptivforældre skal selv rette henvendelse til sundhedsplejen for at aftale besøg.

Hjemmebesøget vil være af ca. 1 times varighed. Besøget finder sted mellem kl. 8-16.

Vi kan tale om forventninger til barnet - og til jer selv - forældrerollen, ændringer i familien og parforholdet, praktiske forberedelser, kost, sundhedsplejens tilbud, og hvad I ellers måtte have på hjertet.

Publikationer

Barn i vente

Til alle kommende forældre, uanset om det er første graviditet, eller om man har børn i forvejen.

Kontakt

Telefontid mandag-torsdag kl. 8.00-14.00

Sekretær 
Hanne Erneberg 
Tlf. 89 64 24 62 
Mobil 40 35 40 97 
haer@favrskov.dk


Leder af B&U Sundhed
Jane Rüdiger
Tlf. 89 64 24 66 
Mobil 21 67 94 84
janr@favrskov.dk

Sundhedsplejerskestuderende
Mie Bager
Mobil 51 83 71 73
mieb@favrskov.dk

Senest opdateret

09.06.2020
mbdm