You are here

Graviditet og adoption

I Favrskov Kommune er der tilbud om graviditetsbesøg til alle, som venter barn.

Sundhedsplejen tilbyder alle kommende forældre et graviditetsbesøg omkring 24. graviditetsuge. Besøget varer ca. 1 time, og vi anbefaler, at begge kommende forældre er til stede.

I graviditetsbesøgets kan vi bl.a. tale om:

 • Jeres forventninger til barnet og jer selv som forældre
 • Jeres overvejelser om amning
 • Praktiske forhold
 • Sundhedsplejens tilbud og jeres forventninger hertil
 • Eventuelle erfaringer fra tidligere
   

Derudover tilbyder vi begge kommende forældre en screening for mulige efterfødselsreaktioner.

Når vi har modtaget information om graviditeten fra jordemoderen, vil jeres sundhedsplejerske kontakte jer for at lave en aftale.

Favrskov Kommune er tilknyttet tre fødesteder:

 • Aarhus Universitetshospital i Skejby
 • Regionshospitalet i Randers
 • Regionshospitalet i Viborg
   

Alle jordemoderkonsultationer i kommunen sker fra Randers Sygehus.
 

Besøg før adoption

Adoptivforældre tilbydes hjemmebesøg, inden barnet er hjemtaget. Adoptivforældre skal selv rette henvendelse til sundhedsplejen for at aftale besøg.

Favrskov Kommune har en sundhedsplejersker, som varetager adoptionsbesøgene: Rie Bjerre (se under kontakt)

Hjemmebesøget vil være af ca. 1 times varighed. Besøget finder sted mellem kl. 8-16.

Vi kan tale om forventninger til barnet - og til jer selv - forældrerollen, ændringer i familien og parforholdet, praktiske forberedelser, kost, sundhedsplejens tilbud, og hvad I ellers måtte have på hjertet.

Publikationer

forældrepar

Barn i vente

Graviditet og fødsel samt at blive og være forældre er en naturlig proces i livet og en livsbekræftende og udfordrende periode i alle forældres liv. Intet bliver som før – det er forandringernes tid.


Sundhedsstyrelsens bog Barn i vente er skrevet til alle kommende forældre, uanset om det er første graviditet, eller om man har børn i forvejen.

Barn i vente

Kontakt

Telefontid mandag-torsdag 8.00-14.00
 

Sekretær 
Hanne Erneberg 
tlf. 89 64 24 62 
mobil 40 35 40 97 
haer@favrskov.dk


Leder af B&U Sundhed
Jane Rüdiger
tlf. 89 64 24 66 
mobil 21 67 94 84
janr@favrskov.dk

Senest opdateret

26.09.2018
ermi