You are here

Helbredstillæg og personligt tillæg

Her kan du finde information om helbredstillæg/helbredskort, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg.

Helbredstillæg/helbredskort

Du kan søge om helbredstillæg/helbredskort, hvis du er folkepensionist eller, hvis du er blevet tildelt en førtidspension før januar 2003.

Det er din, og din eventuelle samlevers, samlede formue, der bestemmer om du kan få helbredskort og få udbetalt helbredstillæg.

Læs mere om helbredstillæg/helbredskort længere nede på siden.

Udvidet helbredstillæg

Du kan søge udvidet helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller, hvis du er blevet tildelt en førtidspension før januar 2003. Det udvidede helbredstillæg bidrager til dækning af udgifter til:

 • Tandproteser
 • Briller
 • Fodbehandling


Altså udgifter, som du ikke kan få tilskud til via sygesikringen. Læs mere om udvidet helbredstillæg længere nede på siden. Der kan du også se, hvilke leverandører kommunen har indgået prisaftaler med.

Personligt tillæg

Du kan søge om at få et personligt tillæg, hvis du er folkepensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk.

Du kan også søge om personligt tillæg, hvis du er blevet tildelt en førtidspension før januar 2003. Det personlige tillæg er et ekstra individuel tillæg, som du kan søge om til en konkret udgift.

Læs mere om personligt tillæg længere nede på siden.

Bemærk, at du skal anvende digital selvbetjening via de røde selvbetjeningsknapper herunder uanset om du skal søge om helbredstillæg, udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg. Hvis du skal søge om udvidet helbredstillæg og personligt tillæg og ikke kan betjene dig selv digitalt, kan en pårørende eller nærtstående hjælpe dig ved at anvende de digitale selvbetjeningsmuligheder i den grå boks længere nede på siden "Hjælp til selvbetjening - for pårørende eller nærtstående". Hvis du søger om helbredstillæg, kan løsningen ikke anvendes af pårørende eller nærtstående.

Du kan læse mere om ansøgningskravene for at komme i betragtning til at søge om enten helbredstillæg, udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg i pjecen: " Hvis du skal søge om helbredstillæg, udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg".

Læs mere om, hvordan du søger digitalt om de forskellige tillæg eller om, hvordan du får hjælp til ansøgningen i pjecen "Søg digitalt om helbredstillæg".

Hvis du er behandler, skal en erklæring også indsendes via digital selvbetjening til kommunen. Du finder de digitale selvbetjeningsløsninger i den grå boks nederst på siden "Erklæringer til brug for behandlere".

Mere om tillæg

 • Hjælp til selvbetjening - for pårørende eller nærtstående

  Hvis du som pårørende eller nærtstående skal hjælpe med at ansøge via digital selvbetjening om udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg, skal du anvende én af løsningerne herunder:
   

  Ansøg om udvidet helbredstillæg for pårørende/nærtstående

  Ansøg om personligt tillæg for pårørende/nærtstående

  Refundering af tillæg for helbredstillæg


  Hvis du skal ansøge om helbredstillæg, skal du ansøge via Pensionsguiden. Pensionsguiden kan ikke anvendes af pårørende eller nærtstående.

 • Erklæringer til brug for behandlere

 • Helbredstillæg/helbredskort

  Det almindelige helbredstillæg/helbredskort kan søges for tilskud til de samme udgifter, som sygesikringen dækker. Det gælder blandt andet:

  • Medicin
  • Behandling hos tandlæge
  • Fysioterapi
  • Fodterapi
  • Psykologhjælp

  Du skal ansøge om helbredstillæg/helbredskort som digital selvbetjening via den røde knap i teksten øverst på siden.
  Når du søger om almindeligt helbredstillæg/helbredskort, skal du ansøge om helbredstillægget/helbredskortet via Pensionsguiden. Hvis du først har fået bevilget helbredskortet, skal du ikke efterfølgende søge om det almindelige helbredstillæg hos kommunen.


  Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt.

  Du kan læse mere om helbredstillæg/helbredskort på Borger.dk om helbredstillæg

 • Udvidet helbredstillæg

  Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge om udvidet helbredstillæg til briller, tandproteser og fodbehandling.

  Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen. Du skal bruge en erklæring fra din behandler og kommunen vurderer ud fra erklæringen, om der kan gives tilskud til behandlingen.

  Du skal ansøge om udvidet helbredstillæg som digital selvbetjening via den røde knap i teksten øverst på siden.

  Her kan du se en oversigt over de prisaftaler, som Favrskov Kommune har indgået med leverandørerne: Prisaftaler

 • Personlig tillæg

  Hvis du er folkepensionist, eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge om personligt tillæg.

  Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

  Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

  Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

  I ansøgningen skal du bruge oplysninger om:

  • Indkomst
  • Udgifter
  • Formue
  • Prisoverslag samt begrundelse for det personlige tillæg.

  Du skal ansøge om personligt tillæg som digital selvbetjening via den røde knap i teksten øverst på siden.

  Du kan læse mere om personligt tillæg på Borger.dk om personligt tillæg

 • Guides til digital ansøgning af de tre tillæg

  Har du brug for at komme i gang med den digitale ansøgning til helbredstillæg, udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg, kan du få god hjælp fra én af nedenstående guides. De tre guides er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen og udviklet til brug på Borger.dk, men de tre guides kan du også anvende, hvis du for eksempel søger via selvbetjeningsløsningerne på Favrskov.dk.

Kontakt

Borgerserivcecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:

Tlf. 89 64 63 32

Tlf. 89 64 63 19

Senest opdateret

04.03.2017
akl