You are here

Hjemmesygeplejen

Alle borgere i Favrskov Kommune kan ved behov få sygepleje i egen bolig.

Favrskov Kommune yder hjemmesygepleje til lægeordineret behandling, omsorg og almen sundhedsvejledning. Vi tilpasser plejen til den enkeltes behov i et samarbejde mellem borger og fagpersonale. Vi kan også hjælpe dig med at holde færdigheder ved lige eller med at støtte dig i at gennemføre en behandling.

Du kan også hente støtte og viden i vores sundhedsklinikker, der findes i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Thorsø og Ulstrup. Her kan du - efter aftale med hjemmesygeplejersken - møde op og modtage behandling.

Vores døgnbemandede vagttelefon kan benyttes af borgere, hospitaler, lægepraksis, visitation o.l. 

Døgnbemandet vagttelefon: 89 64 14 14

Hvad er hjemmesygepleje?

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling.

Hvordan får jeg hjemmesygepleje?

Du skal have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller sygehuset for at få hjemmesygepleje.

Din læge kan informere yderligere om dine muligheder for hjemmesygepleje.

Hvad er hjemmehjælp?

Du har mulighed for at få hjælp af hjemmeplejen, hvis du har behov for:

  • praktisk hjælp som fx rengøring
  • personlig hjælp og pleje som fx hjælp til hygiejne og bad eller til at komme op af og i sengen
  • madservice

Hvem kan få hjemmehjælp?

Kommunen kan tilbyde hjemmehjælp, hvis du:

  • har en funktionsnedsættelse og har behov for pleje, men ikke har behov for at blive indlagt
  • har behov for fortsat pleje, efter du er blevet udskrevet fra sygehuset.
  • Kommunen har mulighed for at opkræve betaling, hvis du kun får hjemmehjælp i en midlertidig periode.

Ansøg om hjemmehjælp

Du skal ansøge kommunen om hjemmehjælp. Du kan læse mere om hjemmehjælp på borger.dk

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Lovgivning

Kommunens pligt til at yde personlig og praktisk hjælp står i serviceloven.

Kommunens pligt til at yde hjemmesygepleje fremgår af sundhedsloven.

Senest opdateret

13.01.2021
anoa