You are here

Konsulentfunktion

Sundhedsplejen har en række konsulentfunktioner i form af rådgivning af daginstitutioner, dagpleje og skoler.

Sundhedsplejen er desuden konsulenter i forhold til rådgivning om det enkelte barns sundhedsmæssige forhold.

Herunder kan du læse mere om sundhedsplejens konsulentfunktioner.

Konsulentfunktioner

 • Konsulentfunktion for daginstitutioner og dagpleje

  Sundhedsplejen rådgiver dagplejen i generelle sundhedsspørgsmål. Sundhedsplejen tilbyder derudover efter behov daginstitutionerne rådgivning omkring generelle spørgsmål.

   

  Rådgivningen kan f.eks. dreje sig om:

  • Forholdsregler ved smitsomme sygdomme
  • Mad/hygiejne omkring madlavning
  • Allergi
  • Trivsel/udvikling
  • Hygiejne
  • Sygdomme/administration af medicin
  • Forebyggelse af ulykker/sikkerhed
  • Tegn på omsorgssvigt
  • Indeklima
  • Nyt fra Sundhedsstyrelsen
  • Samarbejde om tidlig indsats overfor børn med særlige behov

   

  Sundhedsplejerskerne kan efter aftale og individuel afregning efter Dansk Sygeplejeråds takster deltage i forældremøder om f.eks. mad/madpakker, hygiejne eller børns udvikling

 • Infektionssygdomme i daginstitutionen

  Hvis I har akutte spørgsmål vedrørende særlige infektionssygdomme, kan leder af Børn & Unge Sundhed Jane Rüdiger kontaktes på tlf: 89 64 24 66 eller mobil: 21 67 94 84.

   

  Kontakt til embedslægerne skal altid ske gennem Jane Rüdiger. Det er ikke længere muligt for institutionen selv at ringe til embedslægerne.

   

 • Specifik rådgivning i forhold til det enkelte barn

  Sundhedsplejen tilbyder også specifik rådgivning omkring det enkelte barn. 
   

  Dagplejeren eller institutionen kan efter aftale med forældrene henvende sig til familiens egen sundhedsplejerske.
   

  Forældrene kan naturligvis også selv kontakte deres sundhedsplejerske.

   

Senest opdateret

26.03.2020
mbdm