You are here

Læge og sygesikring

Her kan du skifte læge og sygesikringsgruppe eller bestille det gule sygesikringskort.

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Desuden kan du også få tilskud til:

 • medicin
 • tandlægehjælp
 • børnebriller
 • fysioterapi
 • fodterapi
 • kiropraktorhjælp
 • psykologhjælp


Hvor stort et tilskud du får, afhænger af hvilken behandling, der er tale om, og om du er sikret i gruppe 1 eller gruppe 2.

Læs mere om tilskud til behandling hos Patientkontoret på Region Midts hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at du kan foretage tidsbestilling hjemmefra, hvis du har brug for hjælp i Borgerservice. Du bestiller tid ved at benytte den røde knap herunder på siden. Får du eventuelt brug for at afbestille din reservation, skal du annullere din tidsbestilling på knappen "Annuller tidsbestilling". Læs mere om, hvordan du bestiller tid til hjælp i Borgerservice.

Mere om læge og sygesikring

 • Journaloverdragelse

  Når du skifter læge, skal du beslutte, om du vil have din journal overført til din nye læge.

  Du kan i to uger efter et lægeskifte, tage stilling til om du ønsker journaloverdragelse til den nye læge.

  Hvis du ikke ønsker at din nye læge får adgang til din journal, kan du sætte kryds i ”Min læge skal ikke have overdraget journal” i løsningen.

  Du finder løsningen her: Journaloverdragelse ved lægeskift.

   

   

 • Hvilke sikringsgrupper findes der?

  Du kan vælge mellem to sikringsgrupper:

  • gruppe 1:
   • tilmeldt én bestemt læge
   • skal have henvisning til speciallæger
  • gruppe 2:
   • ikke tilmeldt én bestemt læge
   • skal ikke have henvisning til speciallæger
   • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet.

  Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

  Du kan læse mere om sikringsgrupper her: sundhed.dk

   

 • Kan jeg skifte sygesikringsgruppe?

  Ja, det kan du godt. Ved almindeligt og selvvalgt gruppeskift koster sundhedskortet 200,- kr. (2019)

  Hvis du ønsker at skifte sikringsgruppe, træder virkningen i kraft 14 dage efter, at kommunen har modtaget din anmodning. Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted et år herefter. Du får nyt sundhedskort ved gruppeskiftet, derfor gebyret.
  Hvis ikke du kan betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp på Borgerservicecentret i Hinnerup.

 • Borgeroplysning om aktuelle og historiske sygesikringsdata

  Her kan du få en oversigt over de aktuelle data omkring din sygesikring. Det er også muligt at se en historik om de enkelte emner.

  Du finder løsningen her: Borgeroplysning om sygesikringsdata.

 • Healthcare for cross border commuters

  If you work in Denmark but live in another EU/EEA Member State, you may be entitled to a special health card that gives you the right to treatment in Denmark on equal terms with all others. The special health card gives you access to public health-care services such as hospital treatment, medical care, reimbursement of medicinal products and dental treatment, funeral grant and physiotherapy, etc.

  The special health card documents that you are entitled to public health-care services without being resident in Denmark or being registered with the national register.

  You´ll find more information for cross-border commuters here: cross border commuters

 • Lægeliste for Favrskov Kommune

  Her kan du få et overblik over, hvilke læger og speciallæger der findes i Favrskov kommune: Lægelisten.

 • Kørselsgodtgørelse til speciallæge og hospital

  Her kan du læse om mulighederne for at få kørselsgodtgørelse til nærmeste speciallæge og hospital: Kørselsordninger

  Du kan også læse om kørsel på Region Midts hjemmeside Transport til speciallæge og hospital.

 • Tilskud briller til børn under 16 år

  Hvis dit barn er under 16 år, kan du få tilskud til brilleglas og brillestel. Du kan få tilskud fra første gang dit barn skal have briller.


  Derudover kan du få tilskud hvis:

  • Det er nødvendigt at skifte stellet - enten fordi det er blevet for lille eller for slidt
  • Det er nødvendigt at skifte glasset - fordi styrken ikke passer længere

  Tilskuddet er et fast beløb pr. stel og pr. glas - uafhængigt af prisen for stel og glas  i øvrigt. Tilskuddet kan bevilges uanset om barnet står registreret i sygesikringsgruppe 1 eller 2.


  Hvordan søger du?

  Når du har købt briller til dit barn og vil søge tilskud, skal du henvende dig i Borgerservicecentret og medbringe:

  • Den originale regning
  • Kvittering for, hvad du har betalt
  • Oplysning om barnets navn og personnummer

  Det bevilgede tilskud vil typisk blive indsat på din Nemkonto efter cirka 1-2 uger.


  Du kan finde information om tilskuddet i 'Bekendtgørelse om tilskud til briller til børn under 16 år'. I bekendtgørelsens bilag 1 finder du taksterne for det tilskud, som du kan få til henholdsvis stel og glas.


  Klagevejledning

  Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til Borgerservicecentret eller Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Klagen skal sendes eller indleveres senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.


  Yderligere tilskud

  • Hvis dit barn er under 10 år, og har en synsstyrke over +7 (Hypermetrop), så kan du søge om at få tilskud efter Serviceloven
  • Hvis dit barn lider af visse varige øjenlidelser. Før du køber brillerne, skal du ansøge Favrskov Kommune om dækning af dine udgifter. Hjælpen er skattefri
  • Hvis der er sket ændringer i dine forhold, som du ikke har kunnet forudse, og som gør det vanskeligt for dig fremover at klare dig selv økonomisk. Før du køber brillerne til dit barn, skal du ansøge Favrskov Kommune om dækning af dine udgifter. Hjælpen er skattefri.
 • Behandling i udlandet

  Du kan i en række tilfælde få sygesikringstilskud til regningen for behandling i et andet EU-/ EØS-land.

  Du kan kun få tilskud til de ydelser, der gives tilskud til i Danmark.

  Du kan ikke få tilskud til medicin og sygehusbehandling.

  Sygesikringen Danmarks hjemmeside og på Regions Midt's hjemmeside kan du finde flere nyttige oplysninger om emnet.

  Tilskuddet svarer til det beløb, du får dækket, hvis du benytter en tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor i Danmark.

  Som gruppe 1 sikret kan du få tilskud til:

  • Tandbehandling
  • Behandling hos fysioterapeut
  • Behandling hos kiropraktor

  Tilskud ydes hvis:

  • Regningen er på et sprog, som kommunens medarbejdere umiddelbart har mulighed for at forstå
  • Regningen er udspecificeret
  • Det fremgår af regningen at den er betalt
  • Der ikke er ydet tilskud fra et andet EU-land til behandlingen

  Tilskud gives eksempelvis ikke ved tandbehandling til:

  • Akutkonsultation
  • Bedøvelse
  • Røntgen
  • Krone og broarbejde

   

  Som gruppe 2 sikret kan du derudover få tilskud til:

  Behandling hos alment praktiserende læge og speciallæge

   

Vælg læge

Du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Hvis du flytter mere end 15 km – eller 5 km hvis du bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune – væk fra din bopæl, skal du vælge læge på ny. Ønsker du at bevare din nuværende læge, er det også muligt, selvom lægen har lukket for patienttilgang.

Hvis du flytter over en kommunegrænse og mere end 5/15 km væk fra din nuværende bopæl, er det pt. ikke muligt at skifte læge elektronisk, hvis du i forbindelse med flytning ønsker at bevare din nuværende læge, som har lukket for patienttilgang. Du er derfor nødt til at henvende dig til din bopælskommune for at få hjælp med lægevalget. 

Har du fået afslag på at beholde din oprindelige læge?

Har du ikke haft mulighed for at vælge din egen tidligere læge igen i forbindelse med flytning uden for 5/15 km grænsen, og er du flyttet indenfor kommunegrænsen, er det muligt at få genoptaget din sag. Du skal anmode din bopælskommune om at genoptage din sag.

Regler for hjemmebesøg

Der gælder forskellige regler for hjemmebesøg afhængigt af afstanden fra din bopæl til lægen eller klinikken:

Hvis det ikke er muligt at vælge imellem minimum to læger eller klinikker, der ligger mindre end 15 km – eller 5 km hvis du bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune – fra din bopæl, fx fordi lægerne og klinikkerne i området ikke har åbent for nye patienter, kan din region tilbyde dig at vælge en læge eller klinik, der ligger mere end 15 km fra din bopæl. I denne situation skal du acceptere, at lægen ikke kan komme på hjemmebesøg i tilfælde af sygdom, men at din region stiller sygebesøgstilbud eller transportordning til rådighed.

Valg af læge på plejehjem

Hvis dit plejehjem har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter.

Hvis plejehjemmets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen.

Hvis plejehjemmets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger.dk.

Hvordan skifter jeg læge?

Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

Hvordan skifter jeg læge, når jeg bliver 15 år

Som forælder kan du skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

Når du fylder 15 år kan du vælge en anden læge end den, dine forældre har valgt til dig.

 • Det er gratis at skifte læge i den måned du fylder 15 år og i måneden efter. Herefter koster det 200 kr. (2019)
 • Du skal have NemID for at skifte læge.

For 15-17-årige gælder desuden følgende:

 • Forældrene kan ikke skifte læge digitalt for børn over 15 år. De skal gå i borgerservice og vise gyldig legitimation.
 • Når barnet fylder 18 år, kan forældrene kun skifte læge for barnet ved at bruge en fuldmagt fra deres nu myndige barn.

Hvad koster det at skifte læge?

Det er gratis at skifte læge, hvis:

 • din nuværende læge lukker sin praksis
 • din nuværende læges praksis deles i flere
 • du skifter læge i forbindelse med en flytning
 • du bliver 15 år og ønsker at skifte læge.

Ellers koster det 200 kr. (2019) at skifte læge.

Tilmeld dig NemSMS

NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige.

Tilmeld dig NemSMS

Det er gratis at tilmelde sig og modtage NemSMS. Du tilmelder dig ved at logge på Digital Post under Menu og Tilmelding. Her finder du NemSMS. Ved tilmeldingen skal du skrive dit mobiltelefonnummer og acceptere vilkårene.

Når du accepterer vilkårene, giver du tilladelse til, at alle offentlige myndigheder, der anvender NemSMS, kan sende dig sms-påmindelser – fx forud for en undersøgelse på et hospital. Nogle hospitalsafdelinger kan desuden tilbyde at oprette dig som NemSMS-modtager.

Læs mere om, hvordan du bruger NemSMS

Find læger og andre behandlere på sundhed.dk

På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl.a. se:

 • lægens træffetider
 • lægens køn og alder
 • om lægen tager imod nye patienter
 • hvilke læger der ligger tættest på din adresse
 • om der er handicapvenlige adgangsforhold
 • lægens tilbud om elektronisk konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse
 • på sundhed.dk finder du også øvrige behandlere i det offentlige sundhedsvæsen, fx fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere med flere.

Få overblik over dine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen.

Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003. Oplysningerne er tilgængelige ca. to måneder efter behandlingen.

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

28.12.2018
akl