You are here

Pårørende til brugere af rusmidler

Hvis du er pårørende til en person med et problematisk rusmiddelbrug, kan du have behov for hjælp og støtte.

Det gælder uanset om du er ægtefælle, barn, forældre eller søskende.

Pårørende oplever ofte følelser som magtesløshed, skam eller svigt, der kan være svære at håndtere. Samtidig kan det være udfordrende for en pårørende at finde ud af, hvordan man bedst håndterer afhængighedsproblematikken.

Konflikter i parforholdet eller i familielivet kan være med til at forstærke rusmiddelproblemerne. I nogle tilfælde kan der opstå en ’ond cirkel’, hvor rusmiddelproblemer og familiekonflikter gensidigt forværrer hinanden.

Som pårørende er du altid velkommen til at kontakte os i Favrskov Rusmiddelcenter på 89 64 10 80. Uanset om du er pårørende til en rusmiddelbrugende, der går i behandling eller ej, er over eller under 18 år, hjemmeboende eller ej. 

Du kan læse mere om Favrskov Kommunes særlige tilbud til familier

Du kan læse mere om problematisk brug af alkohol og om børn og unge på Alkolinjen.

Kontakt

Pårørende
Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 10 80

 

Rusmiddelbehandler Lasse Nielsen

Tlf: 24 90 05 51

Mail: lfni@favrskov.dk

 

Rusmiddelbehandler John Pedersen

Tlf: 51 26 08 10

Mail: jkpe@favrskov.dk

 

Rusmiddelbehandler Susanne Kirkegaard

Tlf: 30 43 83 95

Mail: suki@favrskov.dk

Senest opdateret

11.03.2020
mbdm